Środowisko

Oznacza to, że:

  • Poprzez edukację chcemy podnieść kwalifikacje naszych pracowników i ich wiedzę z zakresu ochrony środowiska, aby mogli odnosić się do środowiska w swojej codziennej pracy.
  • Poprzez współpracę z dostawcami, współpracownikami, klientami i władzami, a także innymi grupami interesu, aktywnie uczestniczymy w doskonaleniu ogólnej logistyki i jej wpływu na środowisko.
  • Postrzegać poprawę środowiska jako inwestycje długoterminowe.
  • Jako firma spedycyjna, transportowa i logistyczna poprzez ciągłe doskonalenie zapobiegać wpływom na środowisko.
  • Poprzez ciągłe aktualizowanie i wdrażanie nowych przepisów dotyczących kwestii środowiskowych chcemy zagwarantować, że działamy na rzecz dobrego środowiska.

We współpracy z naszymi partnerami koncentrujemy się i aktywnie redukujemy wpływ naszych działań na środowisko. Czynimy to poprzez uwzględnienie kwestii środowiskowych w naszej ofercie rozwiązań transportowych i logistycznych.

Oblicz emisję Co2

Zrównoważony rozwój jest ważny dla FREJA. Dlatego oferujemy możliwość obliczenia emisji Co2 z Twoich transportów wykonywanych przez FREJA .

Aby korzystać z kalkulatora, potrzebujesz tylko całkowitego ciężaru transportowanego ładunku (kg) i odległości od nadawcy do odbiorcy (km).

Kalkulator jest oparty na normie EN 16258 i podaje wartości średnie. Daje jednak dobre oszacowanie emisji Co2 z Twoich transportów.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z emisjami Co2 lub innymi kwestiami związanymi z naszymi działaniami na rzecz środowiska, skontaktuj się z nami pod adresem

DZIAŁ JAKOŚCI I ŚRODOWISKA