Jakość

Ukierunkowana rekrutacja i ciągłe szkolenia zapewniają, że pracownicy FREJA są w stanie utrzymać wysokie standardy jakości w swojej pracy.

Cały czas pracujemy nad tym, aby zapobiegać brakom jakościowym i staramy się unikać ich powtarzania dzięki szczegółowemu planowaniu nowych projektów oraz ciągłemu monitorowaniu i analizie danych. Będziemy proaktywnie i systematycznie pracować nad gromadzeniem informacji zwrotnych oraz wykorzystywać i uczyć się na zdobytych doświadczeniach.

System zarządzania jakością FREJA będzie stale udoskonalany, aby zapewnić trwałą satysfakcję klienta i tworzenie wartości. Ustalimy i będziemy realizować konkretne i ambitne cele doskonalenia we wszystkich funkcjach i na wszystkich poziomach organizacyjnych.

System Zarządzania Jakością FREJA będzie uwzględniał zdrowe zasady biznesowe i będzie stale usprawniany i upraszczany zarówno w aspektach technicznych jak i administracyjnych.

Bezpieczeństwo

FREJA posiada certyfikat AEO, Autoryzowanego Operatora Ekonomicznego. AEO oferuje uproszczenia w zakresie obsługi celnej, bezpieczeństwa i ochrony. Certyfikacja oznacza, że FREJA ma wymagania dla swoich przewoźników i klientów dotyczących załadunku, rozładunku, magazynowania i obsługi. Niektóre wymagania są opisane poniżej:

Załadunek i rozładunek pojazdów FREJA może odbywać się tylko w zabezpieczonych warunkach. Oznacza to, że załadunek i rozładunek odbywa się za ogrodzeniem, bez dostępu dla nieupoważnionych osób, na zamkniętych terminalach, gdzie dostęp jest zabroniony dla osób nieupoważnionych, lub pod nadzorem w celu zapewnienia, że nieupoważnione osoby nie mogą uzyskać dostępu do pojazdu lub towarów.

Tylko ładunek o udokumentowanym pochodzeniu i przechowywany w zabezpieczonym środowisku do momentu załadunku, może być załadowany na ciężarówkę FREJA.

Wszelkie niezamierzone incydenty (dodatkowy lub nieznany ładunek) lub inne kwestie związane z bezpieczeństwem dotyczące transportu i bezpieczeństwa należy niezwłocznie zgłaszać do FREJA.