Społeczna odpowiedzialność BIZNESU

Decydujemy się wziąć na siebie odpowiedzialność

We FREJA przywiązujemy wagę do społecznej odpowiedzialności biznesu i jest to integralna część sposobu, w jaki prowadzimy naszą działalność. Oznacza to, że odpowiedzialność i porządek to słowa kluczowe w rozwoju naszej firmy i budowaniu marki. W szczególności oznacza to, że kierując się odpowiedzialnym zachowaniem biznesowym, FREJA koncentruje się na stanowisku pracy a także ogólnie na społeczeństwie i że codziennie staramy się zmniejszyć nasze oddziaływanie na środowisko. FREJA ceni długotrwałe i wzajemne relacje z klientami, dostawcami i partnerami.

W dwóch ostatnich raportach usystematyzowaliśmy nasze wysiłki w zakresie CSR zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs). W raportach CSR zobaczysz, jak pracujemy we FREJA, aby sprostać celom i odpowiedzialności, do której się zobowiązaliśmy. Opisujemy bieżące projekty i nowe inicjatywy, które pomogą nam zrealizować cele na przyszły rok. Ponadto przedstawiamy najważniejsze dane liczbowe, które częściowo pokazują stan i częściowo rozwój w zakresie środowiska i odpowiedzialności.

Krótko mówiąc: otwieramy książkę w kilku rozdziałach, o których wcześniej nie mówiono publicznie. Wierzymy, że wzmocni to nasz wizerunek jako rzetelnego i odpowiedzialnego partnera.

 

Sprawdź swój ślad węglowy dzięki analizatorowi śladu węglowego FREJA

We FREJA Transport & Logistics nieustannie badamy różne zrównoważone środki transportu. Dokładamy starań, aby zoptymalizować nasze działania na rzecz środowiska, abyśmy mogli przyczynić się do wspólnych działań na rzecz klimatu. Dlatego wprowadziliśmy analizator śladu węglowego FREJA.

WYPRÓBUJ ANALIZATOR ŚLADU FREJA

Raporty ESG

Kodeks postępowania

We FREJA zobowiązaliśmy się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju, wysokiej moralności biznesowej i etyki, a także pełnej uczciwości. Zapewniamy, aby zawsze szanować obowiązujące przepisy. FREJA opracowała „Kodeks postępowania dla dostawców”, który opisuje, co FREJA uważa za właściwą moralność i etykę biznesową dla wszystkich znaczących dostawców obsługujących transport dla FREJA.

Sygnalista

Aby zapewnić przejrzystość i uczciwość, wdrożyliśmy wewnętrzny program dla sygnalistów. Pracownicy mogą zgłaszać naruszenia zasad i wytycznych FREJA za pośrednictwem naszej strony internetowej. Programem zarządza zewnętrzny operator, aby zapewnić anonimowość naszym pracownikom. Osoby zewnętrzne FREJA mogą również zgłaszać naruszenia.

Oblicz emisję CO2

Zrównoważony rozwój jest dla nas najważniejszy. Dlatego oferujemy możliwość obliczenia emisji CO2 z Twoich transportów wykonywanych przez FREJA.

Aby korzystać z kalkulatora, potrzebujesz tylko całkowitego ciężaru transportowanego ładunku (kg) i odległości od nadawcy do odbiorcy (km).

Kalkulator jest oparty na normie EN 16258 i podaje wartości średnie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z emisjami CO2 lub innymi kwestiami związanymi z naszymi działaniami na rzecz środowiska, skontaktuj się z naszym działem jakości i środowiska.

NAPISZ DO NAS