Społeczna odpowiedzialność BIZNESU

Decydujemy się wziąć na siebie odpowiedzialność

We FREJA przywiązujemy wagę do społecznej odpowiedzialności biznesu i jest to integralna część sposobu, w jaki prowadzimy naszą działalność. Oznacza to, że odpowiedzialność i porządek to słowa kluczowe w rozwoju naszej firmy i budowaniu marki. W szczególności oznacza to, że kierując się odpowiedzialnym zachowaniem biznesowym, FREJA koncentruje się na stanowisku pracy a także ogólnie na społeczeństwie i że codziennie staramy się zmniejszyć nasze oddziaływanie na środowisko. FREJA ceni długotrwałe i wzajemne relacje z klientami, dostawcami i partnerami.

We FREJA zobowiązaliśmy się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju, wysokiej moralności biznesowej i etyki, a także pełnej uczciwości. Zapewniamy, aby zawsze szanować obowiązujące przepisy. FREJA opracowała „Kodeks postępowania dla dostawców”, który opisuje, co FREJA uważa za właściwą moralność i etykę biznesową dla wszystkich znaczących dostawców obsługujących transport dla FREJA.

W dwóch ostatnich raportach usystematyzowaliśmy nasze wysiłki w zakresie CSR zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs). W raportach CSR zobaczysz, jak pracujemy we FREJA, aby sprostać celom i odpowiedzialności, do której się zobowiązaliśmy. Opisujemy bieżące projekty i nowe inicjatywy, które pomogą nam zrealizować cele na przyszły rok. Ponadto przedstawiamy najważniejsze dane liczbowe, które częściowo pokazują stan i częściowo rozwój w zakresie środowiska i odpowiedzialności.

Krótko mówiąc: otwieramy książkę w kilku rozdziałach, o których wcześniej nie mówiono publicznie. Wierzymy, że wzmocni to nasz wizerunek jako rzetelnego i odpowiedzialnego partnera.

 

Program anonimowych sygnalistów

Aby zapewnić przejrzystość i uczciwość, wdrożyliśmy wewnętrzny program dla sygnalistów. Pracownicy mogą zgłaszać naruszenia zasad i wytycznych FREJA za pośrednictwem naszej strony internetowej. Programem zarządza zewnętrzny operator, aby zapewnić anonimowość naszym pracownikom. Osoby zewnętrzne FREJA mogą również zgłaszać naruszenia.

Jeśli chcesz skorzystać z naszego programu dla sygnalistów, możesz to zrobić przy pomocy poniższego łącza.

Sygnalista