Połączenie FREJA i SDK sfinalizowane!


Ogłoszona w listopadzie 2020 roku fuzja pomiędzy FREJA Transport & Logistics Holding A/S i SDK A/S (będącego własnością Grupy USTC) została ostatecznie sfinalizowana.

Połączenie dwóch skandynawskich marek tworzy nową siłę w branży transportowo-logistycznej, wzmacniając wspólną pozycję rynkową i torując drogę do przyszłego wzrostu. Obie firmy kierują się podobnymi, rodzinnymi wartościami, co da efekt w zgodnym dążeniu do osiągania długoterminowych celów.

Połączenie zostało zatwierdzone przez właściwe urzędy ds. konkurencji i następuje konsolidacja spółek. Pracownicy SDK Logistics stacjonujący dotychczas w DK-Jutland przenieśli się do FREJA w DK-Stilling, a pracownicy SDK Logistics z DK-Køge wprowadzili się do FREJA w DK-Taastrup. Przez okres przejściowy kadra pracować będzie w dwóch firmach, ale już z początkiem maja 2021 roku nastąpi pełna integracja i połączenie firm.

Konsolidacja oznacza, że wszystkie obecne jednostki FREJA zostaną połączone z działalnością SDK w nową jednostkę o nazwie FREJA Transport & Logistics. Gromadząc kompetencje i wiedzę od doświadczonych pracowników zarówno w SDK, jak i FREJA, nowo powstały podmiot stworzy konkurencyjną potęgę na rynku logistyki i transportu.

Anna Jasiak

Finance Director Poland
+48 91 88 17 207
aaj@freja.com

Najnowsze wiadomości