Informasjon om pris- og avtaleendringer


Please see the English versions of the information letters below the Norwegian text.

Som følge av generelt store økninger i kostnader, samt kapasitetsutfordringer og sjåførmangel i Europa, ser vi oss nødt til å justere våre priser med virkning fra 01.12.2019:

Bilfrakt og distribusjon + 4,9 %
Fly-og sjøfrakt Reguleres i takt med markedet
Tilleggs-og spedisjonstjenester + 4,0 %
Handling Pharma og 3PL + 4,9 %
Lagerleie + 4,9 %

Det kan også være nødvendig å foreta individuelle vurderinger.

Det henvises dessuten til våre enhver tid gjeldende Generelle Betingelser som følger med alle avtaler. Disse kan fåes tilsendt på forespørsel.

Vennligst ta kontakt med din faste salgskontakt dersom du har spørsmål knyttet til dette.

Med vennlig hilsen
FREJA Transport & Logistics AS

PRISJUSTERINGSBREV NORSK     PRICE ADJUSTMENT LETTER ENGLISH

 

Siste nytt