Sikker fortolling, transport, lagring og distribusjon AV ALLE VIKTIGE LEGEMIDDELTYPER på det norske markedet 

FREJAs Pharma-lager utenfor Oslo betjener i dag mer enn 30 norske og internasjonale legemiddelkunder med et bredt spekter av tjenester. Vi har prosjektert og bygget et moderne anlegg for å ta best mulig vare på kundenes produkter. Lageret rommer legemidler, medisinsk teknisk utstyr, handelsvarer, kosttilskudd og beslektede produkter samt råvarer og emballasje til farmasøytisk virksomhet.

I all vår virksomhet holder vi et kontinuerlig fokus på kvalitet og miljø. Dette betyr at vi alltid setter vår ære i å oppfylle alle regulatoriske krav og øvrige tilleggskrav fra våre kunder.

De internasjonale og norske kravene til farmasøytisk virksomhet utvikler seg raskt. Vårt mål er å være i forkant av utviklingen for å kunne tilby både nåværende og fremtidige kunder de mest optimale tjenester for deres spesifikke behov.

I vårt dedikerte team inngår godt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring. Vi har farmasøytisk ekspertise med bred kunnskap om legemiddellogistikk, sekundærpakking og kvalitetssikring fra industri, sykehusapotek og private apotek.

Vi tilbyr:

 • Et omfattende elektronisk kvalitetssystem basert på EUs og WHOs standarder for GDP
 • Kvalitetssystem sertifisert etter ISO 9001 og 14001
 • Et WMS-system validert etter den internasjonale GAMP-standarden
 • Et Pharma-lager med høyt sikkerhetsnivå, inkl CCTV-system og streng adgangskontroll
 • GDP-godkjennelse av den internasjonale bransjeorganisasjonen Pharmafreight
 • Inngående og utgående GDP-basert transport av legemidler

Våre basistjenester for farmasøytiske kunder omfatter:

 • GDP-basert inngående og utgående transport med FREJAs kvalifiserte materiell og biler
 • Håndtering av produkter ved romtemperatur (+15 til 25 ℃), kaldtlager (+2 til 8 ℃) og sikkert lager for spesialprodukter i klasse A og B
 • Nødvendige arealer for back-up i krisesituasjoner
 • Effektiv mottakskontroll med fokus på lasterom, varekvalitet og sjåførens identitet
 • Behandling av temperaturloggere med tilhørende dokumentasjon etter kundens krav
 • Eget karanteneområde for returprodukter, skader, tilbakekallinger og forfalskede produkter
 • Fullsprinklet lager med oppsamlingstanker for sprinklervann som hindrer forurensing
 • Kontrollert destruksjon av legemidler og beslektede produkter
 • Full sporbarhet og sikker arkivering av kundens dokumentasjon i foreskrevet tidsrom

FREJA kan tilby følgende tilleggstjenester:

 • Sekundærpakking, kontroll og tilleggsmerking av legemidler og gratisprøver ihht GMP
 • Håndtering av import- og eksportlisenser og sertifikater (CoC, CoR) i Farmalogg
 • GDP-transport i ubrutt kjølekjede over det meste av landet
 • Kontroll, sortering og tilleggsmerking av batcher med kvalitetsproblemer
 • Uttak og langtidslagring av retensjonsprøver
 • Utfylling og kontroll av pakningsmastere
 • Oppbevaring og utlevering av gratisprøver av legemidler
 • Pakking av kit som inkluderer legemidler og tilhørende utstyr
 • QP-frigivelse av GMP pakkeoppdrag
 • Håndtering og tilleggsmerking av kliniske prøver
 • Nødvendige serialiseringstjenester ifølge EUs Forfalskningsdirektiv

Kontakt oss for informasjon om våre tjenester.

Joar Bjørndal

Head of Logistics Norway
+47 476 57259
+47 63 86 84 64
job@freja.com

Tove Skjennum Johnsen

Area Sales Manager Pharma & Logistics Solutions Norway
+47 902 97 440
+47 22 07 50 59
tso@freja.com

Geir Kluge Heiermo

Director Sales & Marketing Norway
+47 900 98200
+47 22 07 50 38
gkh@freja.com

Dag Morfelt

RP/FFA/QP - Quality Assurance Manager Norway
+47 917 44 988
+47 22 07 50 00
dmo@freja.com

Thien Duc Nguyen

M.Sci.Pharm - QA Coordinator Norway
+47 99 09 36 56
+47 22 07 50 00
tdn@freja.com

Edina Mujic

Operational Manager Pharma Warehouse Norway
+47 995 13 405
+47 63 86 84 69
emu@freja.com

Ingvill Håvik

Quality Coordinator Pharma Logistics Norway
+47 41 80 73 36
+47 63 86 84 67
inh@freja.com

Logistics icon

Hos oss er din last ikke bare trygg og sikker, MEN OGSÅ FORSIKRET.

Har du forsikret lasten? Hvis ikke kan du gjøre det hos oss. Spør oss eller les mer fra de landspesifikke nettsteder.

Spør oss   LES MER

Siste nytt

Våg å utfordre oss. Vi er klare.

Med vår omfattende kunnskap og 30 års erfaring med logistikk og transportsystemer, finner vi alltid den beste løsningen for deg. Vi sørger for at lasten din kommer dit den skal; sikkert, til riktig tid, og innenfor kostnadsrammene.