Roche

Utfordringer

Roches behov for en strømlinjeformet logistikkløsning førte til initiativ fra FREJA om å integrere fortollingstjenester som en del av 3PL-løsningen. Dermed forenklet man prosessen hos Roche og etablerte en bedre løsning til samme pris. FREJA innehar en rekke kompetanser som supplerer Roche svært godt, og kommer fortløpende med forslag til forbedring av den samlede leveringskjeden.

Løsningen

FREJA har alle relevante forutsetninger for et helhetsorientert syn på logistikk og transport. FREJA kan ytterligere tilby en grundig forståelse av de spesielle krav som stilles i forbindelse med legemiddel-logistikk. Den høye kvalitet som FREJA tilbyr er ytterst viktig for Roches leveringskjede.

Resultater

FREJA bidrar med et ekstremt skarpt fokus på kvalitet gjennom hele leveringskjeden fra lageroppbevaring til levering hos kunden. Roche oppfatter partnerskapet som et tett samarbeid med erfaren ekspertise på et høyt nivå.

«Å arbeide med FREJA er mer som et partnerskap enn et forhold med en tjenesteleverandør. I sammenligning med andre spillere tilbyr FREJA en uavhengig 3PL løsning basert på besparelser noe som gir større gjennomsiktighet i leveringskjedens omkostninger.»

Even Stubberud, Supply chain and Pricing Manager, Roche Norway