Verdier og holdninger

For å sikre at våre grunnleggende verdier bevares når selskapet vokser tilbyr FREJA en omfattende utdannelse i ledelse, transport og logistikk. Våre kjerneverdier er det som vil gjøre selskapet i stand til å møte alle fremtidens utfordringer.

Medarbeidere er vår viktigste ressurs. I møtet med kunder, kollegaer eller partnere, har vi alltid følgende FREJA-prinsipper i bakhodet:

Fleksibilitet
Resultat
Engasjement
Just in time
Ansvar
Nærvær
Innovasjon
Troverdighet