Dansteel sparer 1,5 millioner danske kroner i året med spesialtilpassede løsninger

Utfordring

Transport med skip kan være problematisk for DanSteel. Og lastebiler har store begrensninger når det gjelder tykkelse, bredde og lengde.

En utfordring er bruk av åpne tilhengere til å eksportere stålplatene, siden det betyr at lastebilene har få muligheter til å frakte returlast og dermed redusere de totale kostnadene.

En ny utfordring dukket opp i 2012 da en kunde ønsket å kjøpe stålplater som var fire meter brede. DanSteel investerte i et nytt valseverk for å kunne produsere så brede plater. Dette skapte nye utfordringer på transportsiden fordi veitrafikklovene i de fleste nordeuropeiske land forbyr last som er bredere enn 3 meter uten spesialtillatelse. Slike transporter krever søknad, ruteplanlegging, begrensede reisetider og eskorterende biler.

Løsning

Sammen med FREJA gikk DanSteel i gang med å løse utfordringene.

De åpne tilhengernes begrensede evne til å ta med returlast er en av de viktigste oppgavene som må løses for å få ned kostnadene. Dette blir gjort ved å konstruere et såkalt «dual-mode» lasteplan som kan trekkes ut og skyves inn igjen og tilpasses kravene til pallebasert returlast.

Transporten av de ekstra brede stålplatene ble løst med en ny diagonal trailerkonstruksjon som bruker hydraulikk for å heve de fire meter brede platene slik at de står i en bestemt vinkel i forhold til lasteplanets dekk. Det kreves nøyaktige mål for å holde lasten innenfor den maksimalt tillatte bredde på 2,7 meter.

Resultat

Den spesialtilpassede løsningen for store stålplater gjør DanSteel i stand til å møte leverings utfordringene. I tillegg gir det bedriften et nytt konkurransefortrinn; så snart platene er produsert kan DanSteel levere dem innenfor bare få dager i de fleste tilfeller.

Rundt 35 prosent av DanSteel sine innenlandske og internasjonale stålleveranser foregår på veien – det store flertallet av disse besørges av FREJA. Med de nye tilhengerne er DanSteel blitt mer konkurransedyktig, og duo-tilhengerne alene gjør at bedriften sparer over 1,5 millioner danske kroner årlig.

«Vi legger opp til to skip og femti lastebiler hver dag. Vi har jobbet med flere speditører gjennom årenes løp. Til dags dato har FREJA vært best i form av pris, service og fleksibilitet. Deres vilje til å investere har også vært en viktig faktor.»

Yuriy Bokachev, CEO, NLMK DanSteel

Hvordan kan vi hjelpe deg?