Misjon, visjon og konsept

Misjon

I et dynamisk samspill mellom kunder, ansatte og spesialutviklede IT-systemer, leverer vi individuelt tilpassede, fleksible og effektive transportløsninger – på land, på sjøen og i luften.

Våre engasjerte medarbeidere er i stand til å tenke nytt, imøtekomme innspill fra kunder, samt verdsette partnere som tør å stille utfordrende krav til oss.

Vi ønsker å skape en atmosfære der folk trives; en virksomhet som er attraktiv, både for ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

Visjon

Vi ønsker å bli gjenkjent som Nordens mest fleksible og pålitelige all-round leverandør av logistikktjenester og transport.

Konsept

Gjennom troverdighet, effektiv teknologi og fleksible transport- og logistikkløsninger, skaper vi verdier for FREJA, for våre kunder og for våre partnere.

FREJA branches

Denmark
Sweden
Norway
Finland