Miljø

Dette betyr at vi:

  • Gjennom utdanning vil styrke våre ansattes kvalifikasjoner og deres kunnskap om miljøspørsmål for at de skal være i stand til å forholde seg til miljøspørsmål i sitt daglige arbeid.
  • Gjennom samarbeid med leverandører, kolleger, kunder og myndigheter samt andre interessegrupper ta aktivt del i forbedring av hele logistikkprosessen og dens effekt på miljøet.
  • Ser miljøforbedringer som langsiktige investeringer.
  • Gjennom stadige forbedringer forhindre at logistikk, spedisjon og transportselskaper påvirker miljøet negativt.

Vi fokuserer på, i samarbeid med våre partnere, å være aktive med sikte på å redusere effekten vår virksomhet har på miljøet. Dette skal gjøres ved å inkludere miljøhensyn i våre leveranser av transport- og logistikkløsninger.

Kalkuler Co2 utslipp

Bærekraft er viktig for FREJA. Derfor tilbyr vi deg muligheten til å beregne Co2 utslipp fra dine transporter med FREJA.

For å bruke kalkulatoren behøver du kun å kjenne din samlede nyttelast (kg) og avstanden mellom avsender og mottaker (km).

Kalkulatoren er basert på EN 16258 standarden og angir gjennomsnittsverdier, men kalkulasjonen vil gi deg et godt estimat på Co2 utslipp fra dine transport aktiviteter.

Hvis du har spørsmål omkring Co2 utslipp, kalkulatoren eller andre spørsmål relatert til vårt miljøarbeid, er du velkommen til å kontakte oss på

QE-Department