Kvalitet

FREJA Quality Management System er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. Kvalitet og miljø er dermed forankret i selskapets kjerneverdier.

  • Følge avtalt og angitt tidsramme
  •  Å levere lasten uskadet og i tide
  • Korrekte oppgjør til riktig tid
  • Behandle kundehenvendelser så raskt og riktig som mulig
  • Fokus på kundens ønsker og interesser

 

«Å opprettholde kvaliteten er en nøkkelfaktor. Du må holde deg til avtalene, være åpen, ærlig og stadig etterkomme kundenes ønsker.»
Jørgen J. Hansen, Grunnlegger av FREJA

God kvalitet starter med mennesker som er hundre prosent innstilt på å yte førsteklasses service. Målrettet rekruttering og kontinuerlig opplæring sikrer at ansatte i FREJA har både vilje og kompetanse til å opprettholde en høy kvalitetsstandard i sitt arbeid.

Potensielle kvalitetsmangler vil bli tatt til etterretning og rettes opp med detaljert planlegging av nye prosjekter, kontinuerlig kontroll og analyse av data. Vi vil aktivt og systematisk arbeide med innsamling av alle tilbakemeldinger. Vi lærer og drar nytte av erfaringene.

FREJA Quality Management System utvikles og forbedres hele tiden for å sikre tilfredse kunder og høy verdiskaping. Vi setter utfordrende forbedringsmål i alle funksjoner og på alle nivåer i organisasjonen og påser at de blir gjennomført.

FREJA Quality Management System kombinerer sunn forretningsdrift med kontinuerlig forenkling – både faglig og administrativt.

Sikkerhet

FREJA er sertifisert i henhold til AEO, (Autorisert Økonomisk Operatør). AEO gir forenklinger i forhold til toll, sikkerhet og beskyttelse. Sertifiseringen innebærer at FREJA kan stille krav til sine transportører og kunder om lasting, lossing, lagring og håndtering. Noen av kravene er beskrevet nedenfor:

Lasting eller lossing av FREJA sine kjøretøyer skal bare skje under sikre forhold. Det betyr innenfor et avlukket område uten tilgang for uvedkommende, på lukkede terminaler uten tilgang for uvedkommende eller under overvåkning, noe som sikrer at ingen uvedkommende har tilgang til kjøretøyet eller varene.

Bare last hvis opprinnelse er kjent og er blitt lagret i et sikkert miljø før lasting, må lastes på FREJA sine kjøretøyer.