Transportforsikring

Er varene dine godt nok forsikret under transport? 

Når du transporterer varer er de forsikret i henhold til NSAB2015, men NSAB2015 har begrensninger som styrer erstatningsverdien du får dekket. Vi tilbyr våre kunder fullverdig transportforsikring på sendinger som faller utenfor de alminnelige erstatningsbetingelsene og begrensningene i NSAB2015.


Hvordan tegner du transportforsikring gjennom FREJA?

Når du booker sendingen til oss skriver du bare at du ønsker at sendingen skal transportforsikres. Du vil få et forsikringsdokument i retur som bekreftelse på at varene er forsikret.


Begrensninger

Det gjøres oppmerksom på at vi ikke kan forsikre sendinger som inneholder:

  • Verdipapirer
  • Mobiltelefoner
  • Klokker, edle metaller, edelstener, perler og juveler
  • Kunstverk, artikler med samlerverdi
  • Lotterier og lodd
  • Tobakk og tobakksvarer
  • Alkoholholdige varer
  • Temperaturregulerte eller ferske matvarer
  • Levende dyr og planter
  • Våpen og ammunisjon
  • Pelsverk og skinn
  • Personlige effekter og flyttegods
  • Varer av gips, terrakotta, marmor, murstein, keramikk, fliser og glass.

Ved transport av sendinger som inneholder ovennevnte artikler henviser vi til vareeiers egen assurandør.

Vi kan normalt tilby transportforsikring ved maksimal vareverdi på inntil NOK 2 000 000. Kontakt oss på email service.customer.osl.no@freja.com for vurdering ved høyere vareverdi.

 

For transportforsikringen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter:

 • Varene skal være emballert og sikret til å tåle normale transportpåkjenninger.
 • Varemottaker må kontrollere varen umiddelbart ved mottak og anmerke ytre skader som kan indikere skade eller tap av innhold.
 • Ved mangler eller skader må bevis sikres og transportørens eksemplar av fraktbrev eller CMR anmerkes med skade.
 • Varemottaker har plikt til å skadebegrense.  Omkostninger til rimelige redningstiltak dekkes i tillegg til skader eller tap.
 • Reklamasjoner fremmes uten unødig opphold til FREJA Transport & Logistics AS
 • Det vil ikke bli trukket egenandel ved skade.

Forsikringen gjelder fra varen er levert FREJA Transport & Logistics AS og til varen er levert på leveringssted.

Ved skade skal reklamasjoner på gods som er transportforsikret henvises til FREJA Transport & Logistics AS ved Fredrik O. Solem på email: service.customer.osl.no@freja.com.

 

Ta kontakt med oss i dag for å motta tilbud på transportforsikring av dine sendinger.

Kontaktpersoner FREJA Norge