Incoterms 2020

Incoterms® (International Commercial Terms) er en betegnelse på standardiserte regler i kjøps- og salgsavtaler mellom nasjonale og internasjonale transportører. Incoterms® definerer blant annet hvem av partene som må bære kostnadene ved uhell som følge av at både kjøper og selger velger å ta høy risiko. Incoterms® er et registrert varemerke for International Chamber of Commerce.

Incoterms® 2020-utgaven  bør leses i sammenheng med teksten i det fullstendige regelverket som kan fås fra ICC BusinessBookstore.

 

Listen er gyldig fra 1. januar 2020.