Gjeldende tillegg

Energitillegg innlandstransport (oppdateres 5. og 20. hver mnd):

2023 Prosent
5. desember 21,20 %
20. november  22,50 %

.

Oljetillegg internasjonal transport (oppdateres 5. og 20. hver mnd):

2023 Prosent
5. desember 43.46 %
20. november 45.05 %

.

Valutatillegg internasjonal transport (oppdateres 5. hver mnd):

5. desember 5. november
Norden 34,60 % 32,93 %
Sverige 23,35 % 21,10 %
England 28,05 % 26,77 %
Kontinentet 35,11 % 33,47 %
Sveits 49,63 % 47,06 %
Polen  35,96 % 31,69 %

.

Mobilitetspakke EU:

Satser gjeldende fra 01.12.2022 og beregnes i prosent av frakt + olje- og valutatillegg

Sverige og Danmark 11,5 %
Baltikum, UK & FTL på tog fra Italia 10,5 %
Øvrige Europa 10,5 %

 

Havneavgift:

Norge 24 NOK pr tonn Min 79 NOK

.

Beregning av tilleggene:

Tilleggenes justering skjer den 5. og 20. hver måned  og er basert på siste tids gjennomsnittlige diselpriser ifølge EU’s Energy portal, sammenlignet med månedlig gjennomsnittlig dieselpris ved siste endring i energitillegget.

For energitillegg innland brukes dieselpris i Norge, for oljetillegg eksport/import sammenligner vi med våre viktigste handelsland (Belgia, Danmark, Finland, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Sverige og UK). Justering skjer kun ved endring i dieselprisen utover +/- 4% fra forrige endring. Dersom snittøkningen i dieselpris fra en periode til neste er under 4%, blir det ingen endring i energitillegget. Prosentvis endring indeksjusteres i forhold til at drivstoffkostnaden utgjør 20% av totalkostnaden på nasjonale sendinger og 23,4% av totalkostnaden på internasjonale sendinger.

ETS – EU Emissions Trading System:

EU har innført et kvotehandelssystem for å skape et økonomisk insentiv for rederier til å investere i netto-null klimagassutslipp. Fra og med 1. januar 2024 må rederier som opererer mellom havner i EU/EØS betale årlige EU-kvoter for klimagassutslipp. Utslippene blir rapportert og verifisert av EU-overvåking, som over tid vil dekke flere utslipps- og skipstyper, samt størrelser.

Minimum 45,- kr 3,- kr Per 100 kg Max FTL 495,- kr

Bomomkostninger:

Ta kontakt med din salgskontakt for informasjon.

EUROPEISK VEISKATT

Import
Eksport