Gjeldende tillegg

På grunn av fraktsituasjonen har vi måttet gjøre ekstraordinære endringer. Det vil ikke bli foretatt noen ordinær justering den 10. hver mnd før situasjonen har normalisert seg. 

Les om endringene her

Dagshistorikk ekstraordinære justeringer COVID-19

Energitillegg innlandstransport:

2020 Prosent
7. mai 8,60%

.

Oljetillegg internasjonal transport:

2020 Dagstillegg Prosent
10. mars 32,88% (siste ordinære justering)
29. mai – 4,80% 28,07% (uendret)

Se dagshistorikk i linken på toppen.

Valutatillegg internasjonal transport:

29. mai Justering Dagstillegg 10. mars
(siste ordinære justering)
Norden 25,02% Ned fra 25,49% 6,72% 18,30%
England 15,42% Ned fra 16,08% 0,00% 15,50%
Kontinentet 25,50% Ned fra 26,09% 6,60% 18,90%
Sveits 32,95% Ned fra 33,72% 7,25% 25,70%

Se dagshistorikk i linken på toppen.

Midlertidig omdisponeringstillegg i forbindelse med COVID-19:

Rater med nye satser gjeldende fra 25.05.2020  (se historikk i linken på toppen)

Gjelder postnummer Retning Tillegg pr 100 kg Minimum pr sending Maksimum pr sending
0001 – 3999 Import NOK 31,80 NOK 112 NOK 5300
0001 – 3999 Import UK NOK 26,50 NOK 93 NOK 5300
0001 – 3999 Eksport NOK 6,63 NOK 93 NOK 1325
4000 – 5999 Import NOK 8,77 NOK 93 NOK 1754
6000 – 9999 Import NOK 31,80 NOK 112 NOK 5300
6000 – 9999 Import UK NOK 26,50 NOK 93 NOK 5300
6000 – 9999 Eksport NOK 6,63 NOK 93 NOK 1325

Tillegget gjelder sendinger til og fra Polen, Tsjekkia og Vest-Europa, unntatt Sverige og Finland.
Fra 25. mai gjelder omdisponeringstillegget også UK, det var tidligere unntatt.

Se historikk i linken på toppen.

Havneavgift:

Norge 22 NOK pr tonn Min 74 NOK

.

Beregning av tilleggene:

Tilleggets justering skjer den 10. hver måned  og er basert på siste tids gjennomsnittlige diselpriser ifølge EU’s Energy portal, sammenlignet med månedlig gjennomsnittlig dieselpris ved siste endring i energitillegget.

For innland brukes dieselpris i Norge, for eksport/import sammenligner vi med våre viktigste handelsland (Belgia, Danmark, Finland, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Sverige og UK). Justering skjer kun ved endring i dieselprisen utover +/- 4% fra forrige endring. Dersom snittøkningen i dieselpris fra en periode til neste er under 4%, blir det ingen endring i energitillegget. Prosentvis endring indeksjusteres i forhold til at drivstoffkostnaden utgjør 20% av totalkostnaden på nasjonale sendinger og 23,4% av totalkostnaden på internasjonale sendinger.

Marpol:

Ta kontakt med din salgskontakt for informasjon

Bomomkostninger:

Ta kontakt med din salgskontakt for informasjon

Tysk veiskatt (MAUT)

Se vår MAUT-oversikt for 2020