Gjeldende tillegg

Energitillegg innlandstransport:

2019 Prosent
Juli 9,90%
Juni 10,50%

Oljetillegg internasjonal transport:

2019 Prosent
Juli 33,34%
Juni 33,34%

Valutatillegg internasjonal transport:

Måned Prosent
England Juli 4,20%
Kontinent Juli 16,20%
Norden Juli 15,50%
Sveits Juli 20,69%

Havneavgift:

Norge 20 NOK pr tonn Min 71 NOK

Beregning av tilleggene:

Tilleggets justering skjer den 10. hver måned  og er basert på siste tids gjennomsnittlige diselpriser ifølge EU’s Energy portal, sammenlignet med månedlig gjennomsnittlig dieselpris ved siste endring i energitillegget.

For innland brukes dieselpris i Norge, for eksport/import sammenligner vi med våre viktigste handelsland (Belgia, Danmark, Finland, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Sverige og UK). Justering skjer kun ved endring i dieselprisen utover +/- 4% fra forrige endring. Dersom snittøkningen i dieselpris fra en periode til neste er under 4%, blir det ingen endring i energitillegget. Prosentvis endring indeksjusteres i forhold til at drivstoffkostnaden utgjør 20% av totalkostnaden på nasjonale sendinger og 23,4% av totalkostnaden på internasjonale sendinger.

Marpol:

Ta kontakt med din salgskontakt for informasjon

Bomomkostninger:

Ta kontakt med din salgskontakt for informasjon

Tysk veiskatt (MAUT)

Se vår MAUT-oversikt for 2019