Gjeldende tillegg

Valutakursene og oljeprisen har stabilisert seg. Vi har derfor gått tilbake til månedlige beregninger av CAF og BAF. De nedenstående satsene gjelder frem til neste oppdatering den 10. februar. Omdisponeringstilleggene for importsendinger opprettholdes inntil videre. 

Les om endringene her

Dagshistorikk ekstraordinære justeringer COVID-19

Energitillegg innlandstransport:

2021 Prosent
10. januar 8,00% (opp fra 7,60%)

.

Oljetillegg internasjonal transport:

2021 Prosent
10. januar 30,12 % (opp fra 29,41%)
10. desember 29,41 % (uendret)

Se dagshistorikk (fram til 13. juli 2020) på de ekstraordinære justeringene i forbindelse med COVID-19 i linken på toppen.

Valutatillegg internasjonal transport:

10.januar 10. desember
Norden 23,00% 24,35%
Sverige (NY) 25,33% 26,16%
England 12,59% 15,08%
Kontinentet 23,43% 24,81%
Sveits 30,05% 31,72%
Polen (NY) 22,99% 23,83%

Midlertidig omdisponeringstillegg i forbindelse med COVID-19:

Rater med nye satser gjeldende fra 23.06.2020  (se historikk i linken på toppen)

Gjelder postnummer Retning Tillegg pr 100 kg Minimum pr sending Maksimum pr sending
0001 – 3999 Import NOK 15,90 NOK 56 NOK 2650
0001 – 3999 Import UK NOK 13,25 NOK 46,50 NOK 2650
0001 – 3999 Eksport NOK 0 NOK 0 NOK 0
4000 – 5999 Import NOK 4,39 NOK 46,50 NOK 877
6000 – 9999 Import NOK 15,90 NOK 56 NOK 2650
6000 – 9999 Import UK NOK 13,25 NOK 46,50 NOK 2650
6000 – 9999 Eksport NOK 0 NOK 0 NOK 0

Tillegget gjelder sendinger til og fra Polen, Tsjekkia og Vest-Europa, unntatt Sverige og Finland.
Fra 25. mai gjelder omdisponeringstillegget også UK, det var tidligere unntatt.

Se historikk på de ekstraordinære justeringene i forbindelse med COVID-19 i linken på toppen.

Havneavgift:

Norge 22 NOK pr tonn Min 74 NOK

.

Beregning av tilleggene:

Tilleggets justering skjer den 10. hver måned  og er basert på siste tids gjennomsnittlige diselpriser ifølge EU’s Energy portal, sammenlignet med månedlig gjennomsnittlig dieselpris ved siste endring i energitillegget.

For innland brukes dieselpris i Norge, for eksport/import sammenligner vi med våre viktigste handelsland (Belgia, Danmark, Finland, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Sverige og UK). Justering skjer kun ved endring i dieselprisen utover +/- 4% fra forrige endring. Dersom snittøkningen i dieselpris fra en periode til neste er under 4%, blir det ingen endring i energitillegget. Prosentvis endring indeksjusteres i forhold til at drivstoffkostnaden utgjør 20% av totalkostnaden på nasjonale sendinger og 23,4% av totalkostnaden på internasjonale sendinger.

Marpol:

Ta kontakt med din salgskontakt for informasjon

Bomomkostninger:

Ta kontakt med din salgskontakt for informasjon8

Tysk veiskatt (MAUT)

Se vår MAUT-oversikt for 2020