Gjeldende tillegg

Energitillegg innlandstransport:

2019 Prosent
Nov 11,00%
Okt 10,30%

Oljetillegg internasjonal transport:

2019 Prosent
Nov 33,34%
Okt 33,34%

Valutatillegg internasjonal transport:

Måned Prosent
England Nov 9,60%
Kontinent Nov 18,90%
Norden Nov 17,20%
Sveits Nov 24,14%

Havneavgift:

Norge 20 NOK pr tonn Min 71 NOK

Beregning av tilleggene:

Tilleggets justering skjer den 10. hver måned  og er basert på siste tids gjennomsnittlige diselpriser ifølge EU’s Energy portal, sammenlignet med månedlig gjennomsnittlig dieselpris ved siste endring i energitillegget.

For innland brukes dieselpris i Norge, for eksport/import sammenligner vi med våre viktigste handelsland (Belgia, Danmark, Finland, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Sverige og UK). Justering skjer kun ved endring i dieselprisen utover +/- 4% fra forrige endring. Dersom snittøkningen i dieselpris fra en periode til neste er under 4%, blir det ingen endring i energitillegget. Prosentvis endring indeksjusteres i forhold til at drivstoffkostnaden utgjør 20% av totalkostnaden på nasjonale sendinger og 23,4% av totalkostnaden på internasjonale sendinger.

Marpol:

Ta kontakt med din salgskontakt for informasjon

Bomomkostninger:

Ta kontakt med din salgskontakt for informasjon

Tysk veiskatt (MAUT)

Se vår MAUT-oversikt for 2019