Gjeldende tillegg

Energitillegg innlandstransport:

2020 Prosent
Feb 11,80%
Jan 11,40%

Oljetillegg internasjonal transport:

2020 Prosent
Feb 35,00%
Jan 35,00%

Valutatillegg internasjonal transport:

Måned Prosent
Norden Feb 17,30%
England Feb 11,70%
Kontinent Feb 17,50%
Sveits Feb 23,38%

Havneavgift:

Norge 20 NOK pr tonn Min 74 NOK

Beregning av tilleggene:

Tilleggets justering skjer den 10. hver måned  og er basert på siste tids gjennomsnittlige diselpriser ifølge EU’s Energy portal, sammenlignet med månedlig gjennomsnittlig dieselpris ved siste endring i energitillegget.

For innland brukes dieselpris i Norge, for eksport/import sammenligner vi med våre viktigste handelsland (Belgia, Danmark, Finland, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Sverige og UK). Justering skjer kun ved endring i dieselprisen utover +/- 4% fra forrige endring. Dersom snittøkningen i dieselpris fra en periode til neste er under 4%, blir det ingen endring i energitillegget. Prosentvis endring indeksjusteres i forhold til at drivstoffkostnaden utgjør 20% av totalkostnaden på nasjonale sendinger og 23,4% av totalkostnaden på internasjonale sendinger.

Marpol:

Ta kontakt med din salgskontakt for informasjon

Bomomkostninger:

Ta kontakt med din salgskontakt for informasjon

Tysk veiskatt (MAUT)

Se vår MAUT-oversikt for 2019