Gjeldende tillegg

Energitillegg innlandstransport:

2021 Prosent
10. september 11,70% (Uendret)

.

Oljetillegg internasjonal transport:

2021 Prosent
10. september 34,31 % (Uendret)
10. august 34,31 % (opp fra 33,90 %)

.

Valutatillegg internasjonal transport:

10. september 10. august
Norden 21,18% 20,76%
Sverige 23,19% 22,95%
England 16,91% 16,16%
Kontinentet 21,56% 21,13%
Sveits 28,18% 27,30%
Polen  19,23% 19,01%

.

Midlertidig kapasitetstillegg:

Satser gjeldende fra 05.07.2021 (Kun importsendinger fra Europa til Norge)

Minimum pr sending Pr 100 kg Maksimum pr sending (FTL)
NOK 49 NOK 12,50 NOK 1880

.

Midlertidig omdisponeringstillegg i forbindelse med COVID-19:

Satser gjeldende fra 23.06.2020-01.07.2021. Etter 01.07.2021 belaster vi ikke omdisponeringstillegg.

Gjelder postnummer Retning Tillegg pr 100 kg Minimum pr sending Maksimum pr sending
0001 – 3999 Import NOK 15,90 NOK 56 NOK 2650
0001 – 3999 Import UK NOK 13,25 NOK 46,50 NOK 2650
0001 – 3999 Eksport NOK 0 NOK 0 NOK 0
4000 – 5999 Import NOK 4,39 NOK 46,50 NOK 877
6000 – 9999 Import NOK 15,90 NOK 56 NOK 2650
6000 – 9999 Import UK NOK 13,25 NOK 46,50 NOK 2650
6000 – 9999 Eksport NOK 0 NOK 0 NOK 0

Tillegget gjelder sendinger til og fra Polen, Tsjekkia, UK og Vest-Europa, unntatt Sverige og Finland.
.

Havneavgift:

Norge 22 NOK pr tonn Min 74 NOK

.

Beregning av tilleggene:

Tilleggets justering skjer den 10. hver måned  og er basert på siste tids gjennomsnittlige diselpriser ifølge EU’s Energy portal, sammenlignet med månedlig gjennomsnittlig dieselpris ved siste endring i energitillegget.

For innland brukes dieselpris i Norge, for eksport/import sammenligner vi med våre viktigste handelsland (Belgia, Danmark, Finland, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Sverige og UK). Justering skjer kun ved endring i dieselprisen utover +/- 4% fra forrige endring. Dersom snittøkningen i dieselpris fra en periode til neste er under 4%, blir det ingen endring i energitillegget. Prosentvis endring indeksjusteres i forhold til at drivstoffkostnaden utgjør 20% av totalkostnaden på nasjonale sendinger og 23,4% av totalkostnaden på internasjonale sendinger.

Marpol:

Ta kontakt med din salgskontakt for informasjon

Bomomkostninger:

Ta kontakt med din salgskontakt for informasjon8

Tysk veiskatt (MAUT)

Se vår MAUT-oversikt for 2021