Fakturering

Informasjon til våre leverandører

Alle fakturaer skal sendes til følgende mailadresse: invoice.no@freja.com

Alternativt pr post til:

FREJA Transport & Logistics AS
Snipetjernveien 2
NO-1405 Langhus
VAT: NO927908492

For å sikre en effektiv og korrekt håndtering av fakturaene må vi understreke følgende krav vedrørende informasjon fra alle som leverer varer eller tjenester til FREJA AS.

Alle fakturaer må ha referansenummer fra FREJA AS, samt navn på kontaktperson (hvis noen). Ved kjøp av transporttjenester må fakturaen alltid inkludere FREJA referansenummer (f.eks 15- E- 11- 08 -5020) som består av; År – Import (I) eller Eksport (E) – Avdeling – Måned – Løpenummer.

Ved kjøp av andre tjenester skal fakturaen alltid inneholde navn på kontaktperson hos FREJA AS. Vedrørende bankopplysninger må alltid SWIFT- og IBAN adresse oppgis. Merk: Uten riktige referanser, og/eller navn på kontaktperson, kan vi ikke godkjenne en faktura, og vi vil ikke være i stand til å gjennomføre betalingen.

Fakturaer uten riktige referanser, eventuelt mangelfulle opplysninger, returneres til leverandøren uten oppgjør.

Spørsmålet om hvilken referanse som er kreves må stilles direkte til kontaktperson i FREJA, hvis ikke denne oppgir opplysningene selv.

Vi håper at du raskt vil være i stand til å sette deg inn i, og arbeide i henhold til disse rutiner. Vi ser frem til et kontinuerlig og fruktbart samarbeid.

Med vennlig hilsen
FREJA Transport & Logistics AS