FREJA konsernet i tall

100%
privateid nordisk selskap

1180
medarbeidere

688
MEUR omsetning 

2 M
sendinger per år

3300
trailere

290
direkte stykkgodslinjer