FREJA konsernet i tall

100%
privateid nordisk selskap

1189
medarbeidere

746
MEUR omsetning 

2 M
sendinger per år

3300
trailere

290
direkte stykkgodslinjer