FREJA konsernet i tall

100%
privateid nordisk selskap

952
medarbeidere

552
MEUR omsetning i 2021 (forventet)

2 M
sendinger per år

2950
trailere

290
direkte stykkgodslinjer