FREJA konsernet i tall

100%
privateid nordisk selskap

800
medarbeidere

460
MEUR omsetning i 2019 (forventet)

2 M
sendinger per år

2600
trailere

270
direkte stykkgodslinjer