FREJA konsernet i tall

100%
privateid nordisk selskap

870
medarbeidere

460
MEUR omsetning i 2019

2 M
sendinger per år

2700
trailere

270
direkte stykkgodslinjer