Bærekraftige tiltak for en bedre planet

FREJAs driver hovedsakelig innenfor transport og logistikk, og med den økende globalisering er det nå viktigere enn noen gang å finne mer bærekraftige løsninger for å redusere industriens CO2-utslipp. Vi er bevisst vår posisjon innenfor de globale sektorene vi opererer i, og er dedikerte til å adressere bredere aspekter av bærekraft, herunder bedriftsledelse og samfunnsansvar.

Den miljømessige delen av ESG er avgjørende for en bærekraftig fremtid. Her er vi i FREJA aktivt involvert i å implementere mer bærekraftige løsninger i vår drift. Dette omfatter initiativer som har til formål å redusere vårt CO2-avtrykk, for eksempel ved å optimere utnyttelsen av laster, redusere kjøring med tomme biler og å utforske bærekraftige drivstoffløsninger.

Med tanke på bedriftsledelse er FREJA dedikert til å sikre gjennomsiktighet, ansvarlighet og etisk adferd i alle våre aktiviteter. Vi følger strenge ledelsesstandarder for å sikre at virksomheten vår opererer med integritet og i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. Vår ledelsespraksis er designet for å opprettholde tilliten til våre interessenter.

Når det gjelder samfunnsansvar, verdsetter vi våre langvarige og sterke relasjoner med kunder, partnere, leverandører og medarbeidere. Vi tror på at våre medarbeidere er vår største ressurs, og vi forplikter oss til å sikre deres trivsel og utvikling. Vi støtter hverandre i å finne og utvikle bærekraftige løsninger, samtidig som vi fremmer et mangfoldig, inkluderende og sikkert arbeidsmiljø for alle.

Vi har i mange år forpliktet oss til å utdype vår innsats i våre bærekraftsrapporter. I disse rapportene ønsker vi å skape gjennomsiktighet i vår virksomhet, og beskriver således våre løpende prosjekter, nye initiativer og presenterer nøkkeltall. Vår innsats for bærekraft omfatter alle de tre søylene innenfor ESG, noe som gjenspeiler vår forpliktelse til å skape en positiv innvirkning på planeten, fremme god bedriftsledelse og leve opp til vårt samfunnsansvar.

Sjekk ditt CO2-avtrykk med FREJA Footprint Analyzer

Hos FREJA Transport & Logistics utforsker vi kontinuerlig ulike bærekraftige transportformer. Vi strekker oss langt for å optimalisere våre miljøinitiativer og bidra til den kollektive innsatsen mot klimaendringene. Derfor har vi introdusert FREJA Footprint Analyzer.

Prøv den her

Bærekraftsrapporter

Code of Conduct

I FREJA har vi forpliktet oss til å sikre bærekraft, høy forretningsmoral, etikk, samt full integritet. Vi sørger for å respektere gjeldende lovgivning til enhver tid. FREJA har utarbeidet en «code of conduct», som beskriver hva FREJA anser som riktig forretningsmoral og etikk for alle betydningsfulle leverandører som håndterer transport for FREJA.

 

 

Whistleblower

Vi har implementert et internt anonymt varslingsprogram, der ansatte og andre kan rapportere brudd på FREJAs retningslinjer gjennom vår nettside. En ekstern tjenesteleverandør administrerer programmet for å sikre anonymitet for våre ansatte.

Hvis du ønsker å bruke vårt anonyme varslingsprogram, kan du gjøre det her:

Åpenhetsloven

FREJAs virksomhet er omfattet av åpenhetsloven. FREJA har tydelige verdier og holdninger for samfunnsansvar, anstendige arbedisforhold, likestilling og mot diskriminering, for å stanse, begrense og forebygge negative konsekvenser for våre ansatte, våre forretningsforbindelser og/eller deres ansatte.

Kalkuler CO2 utslipp

Bærekraft er viktig for FREJA. Derfor tilbyr vi deg muligheten til å beregne CO2-utslipp fra dine transporter med FREJA.

For å bruke kalkulatoren trenger du kun å vite din samlede nyttelast (kg), og avstanden mellom avsender og mottaker (km).

Kalkulatoren er basert på EN 16258-standarden og angir gjennomsnittsverdier, men kalkulasjonen vil gi deg et godt estimat på CO2-utslipp fra dine transportaktiviteter.

Hvis du har spørsmål omkring CO2-utslipp, kalkulatoren eller andre spørsmål relatert til vårt miljøarbeid, er du velkommen til å kontakte oss på

QE-Department