ESG (Environmental, Social & Governance)

Vi velger å ta ansvar

FREJA setter sitt samfunssansvar (ESG) høyt, og det er en integrert del av måten FREJA driver business på. Det betyr at ansvarsfølelse er nøkkelord i vår forretningsutvikling og branding. Konkret betyr det at FREJA med en ansvarlig forretningsadferd har fokus både på arbeidsplassen og på samfunnet, samt daglig søker måter å redusere miljøpåvirkningene. FREJA legger vekt på langvarige og gjensidige relasjoner med kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

I FREJA har vi forpliktet oss til a sikre bæredyktighet, høy forretningsmoral og etikk samt full integritet. Vi sikrer at gjeldende lovgivning til en hver tid blir overholdt. FREJA har utarbeidet en ”Code of Conduct for suppliers to FREJA”, som beskriver, hva FREJA anser som god forretningsmoral og etikk for alle underleverandører som utfører transporter for FREJA.

Les FREJAs Code of Conduct for Suppliers

I rapportene kan du lese hvordan FREJA arbeider for å leve opp til de mål og det ansvar vi har påtatt oss. Her beskriver vi pågående projekter og nye initiativer som skal være med på å innfri målsetningene for de kommende år. I tillegg fremlegger vi en rekke nøkkeltall som viser dels status dels utvikling innenfor miljø og vårt ansvar.

Kort sagt åpner vi boken på en rekke områder som vi ikke tidligere har fortalt om i offentligheten. Vi tror på at det styrker vårt image som en troverdig og ansvarlig samarbeidspartner.

 

Anonymt whistleblower program

FREJA har implementeret et internt whistleblower program med det formål å sikre gjennomsiktighet og integritet. Medarbeidere kan innberette overtredelser av FREJAs politikk og retningslinjer via en hjemmeside. En ekstern leverandør administrerer programmet hvilket sikrer full anonymitet for våre medarbeidere. Det er også mulig for eksterne parter å rapportere overtredelser.

Ønsker du å ta i bruk vår whistleblower program, kan du benytte linken nedenfor.

WHISTLEBLOWER