Bærekraftige tiltak for en bedre planet

FREJAs hovedområder er innen transport og logistikk, og med økende global handel er det viktigere enn noen gang å finne mer bærekraftige løsninger som bidrar til å redusere industriens CO2-utslipp. Vi er klar over at vi er en liten aktør i de globale næringene vi opererer i, men vi er villige til å strekke oss ekstra for å redusere den negative påvirkningen på klimaet og miljøet.

Vi erkjenner at det ikke blir lett, men vi skal gjøre vårt beste og fortsette å leve opp til våre forpliktelser overfor mennesker, miljø og samfunn. Vi verdsetter langsiktige og sterke relasjoner med kunder, partnere, leverandører og ansatte, og vi støtter hverandre i å finne og utvikle bærekraftige løsninger som gagner planeten både nå og i fremtiden.

I mange år har vi forpliktet oss til å beskrive vår innsats i en bærekraftsrapport. I rapportene beskriver vi pågående prosjekter, nye initiativ og presenterer nøkkeltall for å skape åpenhet i vår virksomhet.

Code of Conduct for Suppliers

I FREJA har vi forpliktet oss til a sikre bæredyktighet, høy forretningsmoral og etikk samt full integritet. Vi sikrer at gjeldende lovgivning til en hver tid blir overholdt. FREJA har utarbeidet en ”Code of Conduct for suppliers to FREJA”, som beskriver, hva FREJA anser som god forretningsmoral og etikk for alle underleverandører som utfører transporter for FREJA.

Les vår Code of Conduct for Suppliers i linken nedenfor.

Code of Conduct

Anonymt whistleblower program

FREJA har implementeret et internt whistleblower program med det formål å sikre gjennomsiktighet og integritet. Medarbeidere kan innberette overtredelser av FREJAs politikk og retningslinjer via en hjemmeside. En ekstern leverandør administrerer programmet hvilket sikrer full anonymitet for våre medarbeidere. Det er også mulig for eksterne parter å rapportere overtredelser.

Ønsker du å ta i bruk vår whistleblower program, kan du benytte linken nedenfor.

WHISTLEBLOWER