Varsel om endring av våre tillegg


Kjære kunde og partner

Som nevnt i vårt siste nyhetsbrev, er det nå stor etterspørsel etter transportkapasitet også i Europa. Hovedårsaken er ekstreme mengder gods i tillegg til meget store forsinkelser på leveransene av nytt transportmateriell (trailere og lastebiler) som har vært planlagt inn i trafikk de nærmeste månedene. Dessuten merker vi at transport internt i Europa øker grunnet redusert skips- og containerkapasitet fra Fjerne Østen med dertil ekstremt høye priser. Dette påvirker stykkgodsnettverkene i Europa.

I FREJA har vi allerede i våres sikret oss økt kapasitet, men det er ikke tilstrekkelig for å dekke den økende aktiviteten. Vi må derfor skaffe annen ledig kapasitet i et marked som allerede har ressursknapphet, og er nødt til å innføre et kapasitetstillegg med virkning fra og med 5. juli, på alle importsendinger med bil og tog fra Europa.

Gjeldende satser fra og med 5. juli (kun importsendinger fra Europa til Norge):

Minimum pr sending Pr 100 kg Maksimum pr sending (FTL)
NOK 49 NOK 12,50 NOK 1.880

Se også vår seneste artikkel vedrørende kapasitetssituasjonen HER

Vi er imidlertid glade for at de fleste ferger snart er tilbake i drift og at vi nå tar bort det midlertidige omdisponeringstillegget helt fra og med 1. juli. For dere som kunder og partnere betyr det reduserte fraktomkostninger.

Vi følger situasjonen nøye og vil fortløpende vurdere eventuelle endringer. Vi setter stor pris på deres forståelse.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om deres frakter.

Leif Haug

European Transport Solutions Director Norway
+47 974 03900
+47 22 07 50 25
lhu@freja.com

Jan Håvard Hatteland

Region Director South-West Norway
+47 915 47477
+47 52 91 23 03
jhh@freja.com

Jan Bjørndal

Region Director South Norway
+47 918 58034
+47 38 90 94 04
jbd@freja.com

Stein Arve Waagan

Region Director North-West Norway
+47 908 46 634
+47 22 07 50 00
saw@freja.com

Bjørn Samdal

Region Director West Norway
+47 93 00 65 82
+47 55 21 41 06
bsa@freja.com

Siste nytt