Situasjonen i sjøfraktmarkedet


Situasjonen i sjømarkedet er ekstraordinær i disse dager. Vi ser allerede effekten etter at containerskipet, EVER GIVEN, sperret Suez-kanalen i 6 dager. Skipet blokkerte rundt 360 andre skip som var rutet gjennom Suez-kanalen. Omfanget av dette har vi ikke helt klart enda men at vi må regne med forsinkelse og mangel av utstyr fremover er det ikke noe tvil om. Det forventes å ta lang tid å bli av med backlogen i kanalen.

Grafen viser gjennomsnittlig antall dager forsinkelser av skip i bransjen de ti siste årene og den siste oppdateringen er at skipene i 2021 er mer enn 6 dager forsinket i snitt.
Grafen viser gjennomsnittlig antall dager forsinkelser av skip i bransjen de ti siste årene og den siste oppdateringen er at skipene i 2021 er mer enn 6 dager forsinket i snitt.

På grunn av Covid-19-situasjonen er det allerede forsinkelser fra før, hvor vi opplever at mangel på utstyr medfører at skip blir liggende utenfor havner og vente på å laste og losse containere. Dette skjer til tross for at alle skip som kan seile er tatt i bruk. Grafen nedenfor viser forsinkelser av skip i bransjen de ti siste årene og den siste oppdateringen er at skipene i 2021 er mer enn 6 dager forsinket i snitt. Når hvert enkelt skip bruker mer tid på rundturene, får vi transportert et mindre antall containere, dvs. produktiviteten reduseres gradvis.

Skip på vei fra Asia og som har stått i kø ved Suez-kanalen vil bli veldig forsinket. Noen skip fra Asia seiler nå rundt Afrika hvilket alene innebærer 1-2 ukers forsinkelse til Europa. Det kommer i tillegg til å bygge seg opp med skip og containere i Rotterdam, Hamburg, Antwerpen, UK osv. når «Suez-karavanen» ankommer. Det vil altså komme inn store mengder med last samtidig og som infrastrukturen i havnene ikke kommer til å kunne ta unna. Opphoping av containere er et faktum, produktiviteten går ned, det vil ta enda lengre tid for å ta rotasjonen Asia til Nord-Europa og tilbake til Asia som fører til at avganger blir kansellert og antallet ”blank-sailings” skyter i været.

Med import-situasjon som beskrevet over, må vi fremover også forberede oss på forsinkelser på eksport-frakter.

Mange tror at nåværende situasjon vil være gjeldende helt frem til neste sommer. Det er stor usikkerhet på om man får plass på båt eller tilgjengelig tomcontainer, og det er derfor vanskelig å få rater. I tillegg melder rederiene om at; Container- og bryggeleie er for vareeiers regning inntil videre.

Til tross for alle utfordringer skal vi selvsagt gjøre alt vi kan for å løse deres behov!

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Jan Bjørndal

Region Director South Norway
+47 918 58034
+47 38 90 94 04
jbd@freja.com

Siste nytt