Oppdateringer CAF og BAF


Vi er inne i en periode med dramatiske økninger i både drivstoff- og energiprisene. Dette som følge av en vinter med høye strømpriser, den spente situasjonen i Europa, samt sanksjonene mot Russland.

Vi følger situasjonen nøye, men for å sikre også at våre underleverandører blir kompensert for denne plutselige endringen har vi besluttet å justere drivstofftilleggene to ganger pr. måned, den 5. og den 20. Justeringene vil være basert på gjennomsnittsprisen for første og andre halvdel av måneden.

Våre kontaktpersoner

Siste nytt