Oppdatering Covid-19


Oppdatering restriksjoner Tyskland

Nye restriksjoner krever at man må framlegge negativ Covid-19-test som innreisende til Tyskland dersom man har oppholdt seg i Tsjekkia, Slovakia eller området Tyrol. i Østerrike, de siste 10 dagene. Dette gjelder også sjåfører innen godstransport.

 

Oppdatering forsinkelser fra UK

Grunnet en kombinasjon av Brexit og Covid-19 opplever vi en del forsinkelser fra UK til Norge. Spesielt gjelder dette utfordringer i forbindelse med fortollingsprosedyrer. Den pågående Covid-19 -nedstengningen fører til manglende opprettholdelse av nødvendige garantier for utstedelse av T-dokumenter.

 

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Finn din kontaktperson her

 

Siste nytt