Økning av energitillegg


Read in English below

Kjære kunde

Vi viser til fredagens pressemelding fra Regjeringen vedrørende strømstøtte til næringslivet. Vi hadde håpet at det ville komme tiltak som vil redusere kostnadene våre ifm lagerdriften ved våre 4 logistikksentre på til sammen ca. 40.000 kvm. Dessverre treffer ingen av tiltakene oss. Det er selvsagt igangsatt tiltak for å redusere energibruken, men det er ikke mulig å spare inn hele den økte kostanden. Vi vil derfor måtte regulere vårt energitillegg månedlig fremover. I september vil tillegget utgjøre 7,4 % basert på forrige måneds prisnivå målt mot fjoråret. Tillegget regnes av leie og handling.

Vi håper på stor forståelse for dette.

Ta kontakt med din kontaktperson dersom du har spørsmål.

Finn din kontaktperson

 

Dear Customer,

We refer to Friday’s press release from the Norwegian Government regarding electricity support for Norwegian businesses. We had hoped for measures that would reduce our costs for warehouse operations at our 4 logistics centers of a total of approx. 40,000 sq m. Unfortunately, none of the measures are aimed at us. Needless to say, measures have already been initiated to reduce our energy consumption, but there is no way we can save the equivalent to the entire increased cost. We will therefore have to regulate our energy surcharge monthly. For September, the surcharge will amount to 7.4 %, based on the previous month’s price level compared to last year. The surcharge is calculated on the basis of rent and handling.

We are hoping for your understanding.

Please reach out to your contact person if you have any questions.

Find your contactperson

Siste nytt