Nyhetsbrev mars 2018


Kjære kunde og samarbeidspartner 

Etter en historisk drøy vinter er det godt å se tegn til at våren har tenkt å melde sin ankomst og at gradene kommer seg over på plussiden. Vinter i Norge kan være en utfordring, så da gjelder det å planlegge godt og noen ganger tenke nytt. Vi har kommet godt i gang med 2018 og ser at flere av prosjektene vi startet i 2017, nå begynner å gi resultater.

Våre kunder har etterspurt et utvidet tjenestetilbud innenfor vår legemiddelvirksomhet. Etter omstendelige formelle, fysiske og administrative prosesser, kan vi nå også tilby et bredere og mer miljøvennlig tjenestespekter innenfor behandling av legemidler. Det høye kvalitetskravet disse produktene har, trekker vi gode erfaringer fra når vi utfører oppgaver for andre varesegmenter som kanskje ikke har de samme formelle krav, men som likevel krever en høy tjenestekvalitet. Les mer i artikkelen nedenfor.

FREJA har sikret seg et svært godt fotfeste i bl.a. Polen gjennom oppkjøp av Transcargo med 140 medarbeidere og 350 trailere. Transcargo er en betydelig aktør også innenfor termo-transporter, hvor vårt tilbud innenfor dette segmentet også blir utvidet. Dessuten forventes det positive synergier gjennom et utvidet tilbud til eksisterende kunder hos Transcargo.

Du vil i en egen artikkel nedenfor se at FREJA denne snørike vinteren har investert i tiltak som bidrar til økt trafikksikkerhet. Husk å holde avstand ute på veiene!

Riktig god påske når den tid kommer.

Kjell-Arne Eloranta
Managing Director
Telefon: +47 22 07 51 00
Mobil: +47 917 28867


FREJA tilbyr GMP (Good Manufacturing Practice) ompakking av legemidler

FREJA Transport & Logistics har grossisttillatelse fra Statens legemiddelverk. Ved vårt lager på Fjeldbo, nord for Oslo, håndterer vi idag legemidler, farmasøytiske råvarer og emballasje, samt medisinsk teknisk utstyr for en rekke norske og internasjonale kunder. Et vesentlig mål i FREJAs strategiske satsning på Pharma-logistikk ble nådd i oktober 2017, da FREJA fikk sin GMP-tillatelse (Good Manufacturing Practice).

FREJA Norge har også utvidet tilbudet ved å øke distribusjonskapasiteten med egne GDP-distribusjonsbiler. Samtidig har vi kontinuerlig fokus på opplæring innen håndtering av GDP-sendinger på spesialist-nivå og et mer generelt nivå.

FREJA har målrettet arbeidet med å utvide servicen til kunder i Pharma-segmentet og kan nå tilby ompakking av legemidler som en del av den nye GMP-tillatelsen.

«Vi har hatt stor etterspørsel fra våre kunder på tjenester som gjelder ompakking og spesiell inspeksjon av legemidler, og er glade for å endelig kunne tilby en rekke tilleggstjenester for legemidler i alle reseptgrupper samt OTC/handelsvarer.» sier Dag Morfelt, Fagansvarlig Farmasøyt og Quality Assurance Manager hos FREJA.

Tilleggstjenestene er:

  • Inspeksjon av batchprøver og utfylling av pakningsmastere
  • Påsetting av tilleggsetikett på D-pack eller annen pakning
  • Byggesett (Kit) hvor legemiddel inngår som en av komponentene
  • Bytte av eske eller kartong
  • Bytte av pakningsvedlegg eller annen skriftlig informasjon
  • Inspeksjon av spesielle pakninger, batcher eller hele sendinger
  • Merking og utsendelse av gratisprøver av legemidler
  • Oppbevaring, utlevering og destruksjon av legemidler til kliniske forsøk

FREJA´s eksisterende kunder, som allerede har tatt de nye tjenestene i bruk, er svært fornøyde. Kundene sparer både tid og kostnader i tillegg til at sikkerheten ivaretas i størst mulig grad. De aktuelle legemidler kan holdes under full kontroll på vårt anlegg, uten at de må sendes bort, returneres eller på annen måte behandles av kunden selv.

Ta kontakt med oss for mer informasjon:

Joar Bjørndal
Head of Logistics FREJA Norway
Telefon: +47 63 86 84 64
Mobil: +47 476 57259

Geir Kluge Heiermo
Director Sales & Marketing
Telefon: +47 22 07 50 38
Mobil: +47 900 98200

Dag Morfelt
RP/FFA – Quality Assurance Manager
Mobil: +47 917 44 988

Edina Mujic
Operational Manager Pharma Warehouse
Telefon: +47 63 86 84 69
Mobil: +47 995 13 405


Styrker trafikken med oppkjøpet av Transcargo

Med konkurransemyndighetenes godkjennelse, er det med stor glede vi kan informere om at FREJAs oppkjøp av Transcargo ble gjennomført den 31. januar 2018 med virkning fra den 1. januar 2018.

Med oppkjøpet av Transcargo, som har et spesielt sterkt merkevare innen kjøle- og frysetransporter og som er blant markedslederne på trafikker mellom Danmark, Baltikum, Sentral-Europa samt Hellas, er FREJA et skritt nærmere sitt mål om at være en fullservice-leverandør i transport- og logistikkmarkedet.

En betydelig aktør i transportmarkedet mellom Norge og Polen

Transcargo, med en trailerpark på 350 tilfører FREJA 140 ansatte, hvorav 90 i Polen. Med over 600 ukentlige avganger mellom Polen og Skandinavia, tilbyr FREJA og Transcargo markedets beste service og som gjør oss til en betydelig aktør i transportmarkedet mellom Norge og Polen. FREJA og Transcargo kan i tillegg tilby 35 ukentlige avganger til og fra Hellas.

Ved å forene kreftene – og utnytte felles kompetanse og ressurser – er vi overbevisst om at vi i enda høyere grad har produkter, som vil være verdiskapende for kunder og øvrige samarbeidspartnere i FREJA-konsernet. Vi ser fram til å vurdere de nye mulighetene for å utvide og utvikle samarbeidet til felles beste, sammen med våre kunder og samarbeidspartnere.

Kjell-Arne Eloranta
Managing Director
Telefon: +47 22 07 51 00
Mobil: +47 917 28867

Geir Kluge Heiermo
Director Sales & Marketing
Telefon: +47 22 07 50 38
Mobil: +47 900 98200

Leif Haug
Operational Manager Europe
Telefon: +47 22 07 50 25
Mobil: +47 974 03900


Snø- og isfrie tak på FREJAs trailere

FREJA Transport & Logistics har gått til anskaffelse av en snørydderampe til fjerning av snø fra takene til vogntog.

Snø og is som raser ned fra trailertak i fart, kan være livsfarlig for andre trafikanter. Lastebilsjåførene kan nå enkelt måke snø og is av takene, og unngå disse farlige situasjonene. Rampen blir flittig brukt og sjåførene er svært fornøyde med det nye sikkerhetstiltaket hos FREJA.

«FREJA viser seg med dette som en seriøs aktør i transport-bransjen med høyt fokus på å redusere ulykkesrisiko. Tiltaket har vist seg å ha blitt svært populært og vi er glade for å sende sjåførene våre ut på veien med vissheten om at vi har bidratt til økt trafikksikkerhet.» -sier initiativtaker, Leif Haug, hos FREJA.

Leif Haug
Operational Manager Europe
Telefon: +47 22 07 50 25
Mobil: +47 974 03900

Siste nytt