Kjære kunde og samarbeidspartner


I år har vi hatt høyt fokus på utvikling og kapasitetsøkning.

For å kunne tilby vår gode service og kvalitet har vi også utvidet med flere medarbeidere. I 2021 har vi blitt 27 flere fast ansatte medarbeidere, og med de som jobber i Thoresen Transport, teller vi nå 182 medarbeidere i FREJA-konsernet i Norge. I tillegg kommer viktig sesonghjelp. Vi holder kontinuerlig på med kursing av våre medarbeidere gjennom Speditør 2.0 -programmet, og har høyt fokus på medarbeiderskap og kundeempati.

Vi deler også av vår kunnskap med våre kunder og partnere i form av tilpassede artikler som setter fokus på viktige aspekter innen vår bransje. Vi holder kurs for både kunder og offentlige etater og vi bidrar med undervisning på universiteter – sist holdt vi foredrag for logistikkingeniørstudentene ved NTNU. Ikke minst bidrar vi alle sammen som rådgivere for våre kunder. Vi er gode på logistikkens rammevilkår, dere kan produkt og salg. Sammen finner vi de beste og tryggeste løsningene.

At Thoresen Transport nå har blitt en del av FREJA-konsernet i Norge, er vi stolt over. Med dette oppkjøpet har vi ikke bare utvidet med flere dyktige ansatte, men både økt kapasiteten og styrket produktspekteret vårt. Les mer om vår 3PL-kapasitet HER

I 2020 forutså vi at markedsbehovet for frakt til og fra Kontinentet ville øke og har dessuten sørget for å sikre oss flere trailere enn planlagt. I år har vi fått levert hele 50 nye trailere og får ytterligere 15 nye termotrailere på nyåret. Vi har investert i 10 nye trekkvogner som kommer i drift i 2022. Les mer om vår kapasitet på Kontinentet HER.

På trafikker fra Asia har vi tatt flere grep for å sikre våre kunder bedre forutsigbarhet. Vi har blant annet reservert faste ukentlige plasser på sjøfrakt og tog fra Asia til Oslo for å dekke den stigende etterspørselen. Les mer om våre produkter på frakt fra Asia HER.

I februar vil det bli implementert endringer i EU’s mobilitetspakke som vil ha store konsekvenser for transporten i hele Europa. Vi har laget en artikkel hvor vi forklarer de viktigste endringene. Den finner du HER.

Tollreglementet kan være innviklet, veldig strengt og kan medføre alvorlige konsekvenser dersom man ikke følger reglene. Vi i FREJA vil slutte å utstede EUR1 på grunnlag av fullmakt, med mindre en særskilt avtale foreligger. FREJA ønsker isteden å bidra til at våre kunder får bedre kunnskap om opprinnelsesreglene. Les vår artikkel om temaet HER.

Dette har vært nok et krevende år for oss alle, men vi har alle sammen stått på og hatt fokus på å skape mer stabilitet og forutsigbarhet. Vi i FREJA mener vi har lykkes og det kunne vi ikke klart uten et tett samarbeid med dere, tusen takk!

Vi ønsker dere en riktig fin jule- og nyttårstid.

Kjell-Arne Eloranta

Managing Director Norway
+47 917 28867
+47 22 07 51 00
kae@freja.com

Siste nytt