Kapasitetssituasjonen


Hva skjer nå som verden våkner igjen? Økonomien i verdens handelsmarked har hatt en voldsom dip det siste året, verre enn vi har opplevd på flere tiår.

I mellomtiden vil vi se et enormt press i alle markeder og en bratt oppadstigende kurve, altså skal man gjennomføre flere handelstransaksjoner på kortere tid enn normalt.

Det siste halvåret har kapasiteten i transportmarkedet blitt overbelastet av de store mengdene gods som nå er på vei til en verden som åpner opp igjen og en handelsnæring som fyller opp lagrene. Det er sjåfør- og utstyrsmangel i Norge og Europa. Lastebil-, container- og trailerprodusentene kan ikke med sikkerhet si hvor lang leveringstid de har, grunnet forstyrrelser i leveringskjeden, men tilfellet er at det er så mye gods underveis at nå er presset stort. Da pandemien startet kansellerte mange sine ordre, og containerproduksjonen bremset opp, samtidig som at nye forskrifter gjør at utstyr og materiell blir utrangert tidligere enn normalt.

Mange terminaler er fulle i påvente av ledig plass på bilene og man opplever mangel på både materiell og sjåfører. Dette fører til overtidsarbeid og forsinkelser av gods i transitt. Situasjonen har påvirket fraktkostnadene og det ser ut til å fortsette.

Ringvirkningene av kapasitetsutfordringene og usikkerheten verden over har ført til storinnkjøp i handelsnæringen for å sikre fremtidig leveringsdyktighet og det meldes at logistikklagrene i Europa nå fylles. Også i Norge merker vi et høyt press på våre lagre med over 40.000 pallplasser da våre eksisterende kunder har økt varelagrene sine og nye kunder kommer til. I FREJA vil vi utvide vår lagerkapasitet.

FREJA har i mange år holdt fokus på miljøvennlige produkter og er stadig i forhandlinger for å utvide våre togtilbud både innlands, i Europa og fra Asia. Vi bidro nylig sterkt til gjenopprettelsen av Raumabanen og vi øker stadig vårt togtilbud til og fra Kontinentet. Dette er også med på å redusere kapasitetsutfordringene. Spesielt har vi fokusert på strekningen mellom Italia og Norge. Vårt tog-tilbud fra Asia tar i dag drøye tre uker fra Shanghai til Oslo, mens usikkerheten i sjøfraktmarkedet har ført til stadig lengre transittider da det er problematisk å få plass på skipene. Prismessig ligger fortsatt togtransport noe høyere enn sjøfrakt fra Asia.

Se også vår artikkel om situasjonen i sjøfraktmarkedet:

Situasjonen i sjøfraktmarkedet

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Leif Haug

European Transport Solutions Director Norway
+47 974 03900
+47 22 07 50 25
lhu@freja.com

Stein Arve Waagan

Region Director North-West Norway
+47 908 46 634
+47 22 07 50 00
saw@freja.com

Jan Håvard Hatteland

Region Director South-West Norway
+47 915 47477
+47 52 91 23 03
jhh@freja.com

Jan Bjørndal

Region Director South Norway
+47 918 58034
+47 38 90 94 04
jbd@freja.com

Bjørn Samdal

Region Director West Norway
+47 93 00 65 82
+47 55 21 41 06
bsa@freja.com

Siste nytt