Informasjon om pris- og avtaleendringer fra og med 01.12.21


Read in English

Vi i FREJA gjør det vi kan for å dempe kostnads- og kapasitetspresset. Blant annet benytter vi i større grad sjø- og togfrakt for å avlaste biler og sjåfører i Europa. Vi har egeneide biler og sjåfører, investert i nye trailere, samt utvidet lagerkapasitet. I tillegg ansetter vi flere for å kunne følge opp enda tettere og gi våre kunder en bedre opplevelse.

Til tross for vår innsats for å dempe presset i markedet, ser vi oss nødt til å justere våre priser med satsene nedenfor. Dog er valutakursene, som benyttes i forbindelse med våre valutatillegg, forventet en nedgang i forhold til den norske kronen. For våre kunder vil det være en del av det totale prisbildet.

Våre priser justeres med følgende satser med virkning fra 01.12.2021:

Våre internasjonale bilprodukter + 7,7 %
Innlandsfrakt + 7,7 %
Spedisjonstjenester og lagerhandling + 4,0 %
Lagerleie + 5,5 %
Fly-/sjøfrakt reguleres i takt med markedet

Det kan også være nødvendig å foreta individuelle vurderinger.

Vi tar forbehold om økte kostnader som følge av nye regler i 2022 tilknyttet EU’s mobilitetspakke.

Det henvises dessuten til våre til enhver tid gjeldende generelle betingelser som følger med alle avtaler. Disse kan også sendes på forespørsel.

Vennligst ta kontakt med din faste salgskontakt dersom du har spørsmål knyttet til dette.

Finn din kontaktperson hos FREJA

Geir Kluge Heiermo

Director Sales & Marketing Norway
+47 900 98200
+47 22 07 50 38
gkh@freja.com

Siste nytt