Informasjon om mulig transportstreik


Read in English below

Kjære kunde og partner

I forbindelse med årets sentrale lønnsoppgjør er det brudd i forhandlingene mellom NHO og LO / YS. Oppgjøret går derfor til megling med frist som utløper kl. 24.00, tirsdag 23. august.

Hvis det ikke kommer til enighet innen fristen, eller ved eventuell mekling på overtid, vil det medføre streik av 1552 terminalansatte hos de fleste større speditører og havner fra arbeidstidens begynnelse onsdag 24. august.

FREJA er ikke direkte berørt av en eventuell streik, men stykkgods-terminalene til Ramberg på Østlandet, hvor vi omlaster våre biler, vil bli delvis berørt. Også flere fergeterminaler vil bli berørt og kan forsinke transportene.

Selv om vi allerede nå forserer noen transporter for å redusere de ulempene dette vil medføre, vil en streik i praksis medføre forsinkelser og vi ber om forståelse for dette.

Vi håper i det lengste at det blir enighet under meklingen og vil holde dere informert så snart det kommer nyheter knyttet til dette.

Eventuelle henvendelser og spørsmål kan rettes deres kontaktperson hos oss.

Finn din kontaktperson

Dear Customer and Partner,

As a result of this year’s central salary settlement in Norway, we are currently experiencing a breakdown in the negotiations between the central parties NHO and LO / YS. The settlement process has therefore moved on to the mediation stage with a deadline at 24.00, Tuesday the 23rd of August 2022.

If no agreement is reached within this deadline, or in case of mediation beyond this date, the result will be a strike comprising around 1,552 terminal employees at most major freight forwarders and ports starting at Wednesday the 24th of August 2022, begin of working hours.

FREJA will not be directly affected by this potential strike, but the general cargo terminals at Ramberg in Eastern Norway, where our cars are reloaded, will be partially affected. Several ferry terminals will also be affected which may in turn delay transports.

Despite our anticipatory actions of forcing some shipments ahead of time to reduce the inconvenience this potential strike may cause, delays will certainly arise and we ask for your understanding.

We are hoping for an agreement between the parties as a result of the ongoing mediation and we will keep you informed as soon as there are any news related to this.

Any inquiries and / or questions can be directed to your contact person at FREJA.

Find your contactperson

Leif Haug

European Transport Solutions Director Norway
+47 974 03900
+47 22 07 50 25
lhu@freja.com

Henriette Rogne

Team Leader Continent Export Norway
+47 45 40 56 24
+47 22 07 50 32
hro@freja.com

Anne-Helene Troøien

Team Leader Continent Import Norway
+47 901 95 311
+47 22 07 50 24
aht@freja.com

Siste nytt