Hvorfor trenger du transportforsikring?


Er varene dine godt nok forsikret under transport?

Når du transporterer varer er de sikret i henhold til NSAB2015, men dette reglementet har begrensninger som styrer erstatningsverdien du får dekket. Vi tilbyr våre kunder fullverdi transportforsikring på sendinger som kan få avkortet erstatning gjennom de alminnelige erstatningsbetingelsene og begrensningene i NSAB2015.

Hvorfor behøver du forsikring?

For det første er det langt fra sikkert at du bør tegne en forsikring. Det kommer an på hva slags varer vi frakter for deg. Er det varer som er utsatt for skader? Er det varer av høy verdi i forhold til vekt, f.eks. IT-utstyr. I så fall kan det være lurt å tegne forsikring. Det er først da tap eller skade oppstår at man virkelig skjønner behovet for forsikring.

For det andre er det slik i hele verden at transport av varer er underlagt konvensjoner og lover som gjør at transportøren eller speditøren har et strengt ansvar, men samtidig har fritaksgrunner og et begrenset ansvar som medfører at du risikerer tap.

Eksempel på fritaksgrunner er force majeure. F.eks. om varer blir stjålet og transportøren ikke kunne avverge forholdet. Eksempel på begrenset ansvar er da ved internasjonal transport på vei hvor maksimalt ansvar ca. kr. 100 pr. kg. og ved en norsk transport ca. kr. 200 pr. kg., avhengig av dagens kurs på SDR.

Et annet viktig moment er INCOTERMS som bestemmer om det er selger eller kjøper som må vurdere behovet for forsikring. Er risikoen hos deg, er det du som har behovet for forsikring.

 

Les mer om vår transportforsikring

Les mer om fortolling

Les mer om Incoterms 2020

Tom Rune Nilsen

Legal Advisor Norway
+47 916 44 006
trn@freja.com

Siste nytt