Lukker kontoret i Gøteborg


På grunn av et nytt operasjonelt oppsett i Sverige har FREJA besluttet å trappe ned på aktivitetene i Gøteborg og lukke den lille avdelingen i Gøteborg. Aktivitetene blir flyttet til de større avdelinger i Helsingborg og Jönköping. Den daglige driften vil ikke bli påvirket av disse endringene og alle relevante parter har blitt informert. Vi vil selvfølgelig fortsette å jobbe fokusert med å betjene eksisterende og nye kunder.

Forandringene vil gi oss et enklere oppsett, som med tiden vil komme kundene og øvrige samarbeidspartnere til gode.

 

Group Management

Siste nytt