FREJA Sverige fyller 10 år


En fantastisk reise og en herlig utvikling – men også en hel del utfordringer – har resultert i en virksomhet med stort engasjement og lyst til å skape merverdi for såvel FREJA som for kunder og samarbeidspartnere.

Reisen i Sverige startet med en etablering i Helsingborg og en medarbeiderstab på 10 personer. Kort tid etter kjøpte man Euro Traffic Helsingborg samt TKS i Tumba. I løpet av 2008 kjøpte FREJA Åkeribolaget i Helsingborg som sammen med TKS i Tumba ble fusjonert inn i FREJA i 2009.

I 2009 etablerte FREJA kontor og terminal i Jönköping, som var en viktig brikke for utviklingen i Norden og på innenriksaktivitetene. FREJA ervervet ATS i Växjö sommeren 2010. Virksomheten i Växjö ble flyttet til Jönköping og Helsingborg i 2012.

I mai 2013 åpnet FREJA kontor i Göteborg og er nå til stede på fire strategiske adresser i Sverige med i alt ca. 100 medarbeidere.

I 2017 flytter FREJA i Helsingborg hele sin virksomhet til nye lokaler beliggende tett ved E6. Derfra kan man via egen terminal styre transporter til og fra hele Kontinentet, Norden og innenriks i Sverige.

FREJA Sverige betjener hele Norden og Kontinentet med 320 trailere og har et fullt dekkende innenrikssystem med lokale underleverandører. Den stadige utviklingen af IT-løsninger og produkter gjør at man kan imøtekomme markedets krav til sporing av gods, hurtighet og presisjon.

Med FREJAs lokale nærvær og fokus på å finne løsninger på alle typer transportoppgaver ser vi frem til å betjene markedet med transport og logistikkløsninger i mange år fremover.

10 years shutterstock

Siste nytt