FREJA presenterer CSR-rapporten for 2020


Sosialt ansvar og bærekraft står oss nært og vi i FREJA er glade over å nå kunne presentere vår CSR-rapport for 2020. I rapporten løfter vi på sløret for de tiltakene og initiativene vi har lyktes med i 2020 samt de målene vi har satt oss for fremtiden som skal bidra til å skape et bedre miljø og en mer bærekraftig planet.

Som transport- og logistikkvirksomhet mener vi at vi har et helt spesielt ansvar når det kommer til å sikre en mer grønn hverdag. Vi er i en bransje som er avgjørende for samfunnet da vi bidrar med å transportere nødvendige varer som for eksempel legemidler, næringsmidler og hygieneprodukter. Effekten av dette er at transportsektoren alene står for hele 24% av den direkte CO2 forurensning gjennom forbrenning av drivstoff. Vår samfunnskritiske rolle har vært spesielt framtredende i 2020 under pandemien. Her har vi arbeidet på høytrykk for å holde forsyningskjedene i gang over hele verden, hvilket ikke kunne la seg gjøre uten alle våre hardtarbeidende og engasjerte medarbeidere ute på veiene, på våre logistikklagre og terminaler, samt på våre kontorer.

På tross av pandemien har vi holdt vårt fokus på CSR og fulgt vår planlagte strategi. Vi mener nemlig ikke at vi kan utsette våre handlinger og innsats på dette området. Vi har siden 2018 strukturert vårt arbeide med CSR i henhold til FNs bærekraftsmål. Hvert år vurderer vi hvilke områder vi vil fokusere på og i året 2020 arbeidet vi med følgende tre av disse bærekraftsmålene:

  • 3) God helse og livskvalitet
  • 8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • 12) Ansvarlig forbruk og produksjon

De tre bærekraftsmålene FREJA har hatt fokus på i 2020
De tre bærekraftsmålene FREJA har hatt fokus på i 2020

I FREJA har vi forpliktet oss til å sikre bæredyktighet, høy forretningsmoral og etikk, samt full integritet. Derfor er det like viktig for oss at skape et sunt arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår for våre ansatte og våre sjåfører. Dette avspeiler seg også i de bærekraftsmålene vi har valgt å arbeide med.

I den siste rapporten kan du blant annet lese om hva vi gjør for å skape et godt arbeidsmiljø, hvorfor banetransport egner seg som et miljøvennlig alternativ til normal veitransport, samt hvordan vi har bidratt til kampen mot COVID-19.

Du kan lese FREJAs CSR-rapport 2020 her

Ulrik Rasmussen

Group CEO
+45 5234 5330
+45 9670 5330
ura@freja.com

Siste nytt