FREJA Nyhetsbrev – Juni 2018


Kjære kunde og samarbeidspartner

Sommer og ferietid er over oss og den norske sommeren, som har vist seg på sitt aller flotteste på Sør- og Østlandet, ser ikke ut til å gi oss noe dårligere vær med det første. Her er det bare å nyte!

Ikke alt tar pause om sommeren; som du kan lese mer om i artikkelen under, innfører Tyskland en fornyet løsning av veiskatten med en kraftig økning i antall veier som fra 1. juli vil bli belastet med veiskatt.

Stor kapasitetsmangel på sjåfører i Europa tvinger fram utvikling og innovasjon, noe FREJA kaster seg over. For å kunne gi våre kunder den beste servicen og vise at vi er til å stole på, utvikler vi stadig nye samarbeid med partnere i tillegg til å fokusere på løsninger som f.eks. tog og ferge.

Fleksibilitet, nærhet til kunden og forståelse for kundens behov er viktige begreper når stadig flere kunder ønsker å ta i bruk FREJAs tjenester innen lager og 3. parts logistikk. Vi måtte utvide lagerkapasiteten tidlig i våres, og resultatet av det iherdige arbeidet med å finne de beste løsningene for både kunder og FREJAs egne ansatte, har vært en suksess. Les mer i artikkelen nedenfor.

Som du sikkert nå har fått med deg, vil GDPR også tre i kraft i Norge nå i løpet av sommeren. Vi ønsker at du skal være trygg på at informasjon om din person er sikkert lagret hos oss på FREJA og at vi bruker det til aktiviteter som du ikke har reservert deg mot. Vi håper naturligvis at du fortsatt ønsker å motta både nyhetsbrev og annen viktig informasjon fra FREJA også i framtiden.

Ha en riktig fin sommer!

Med vennlig hilsen

Kjell-Arne

Kjell-Arne Eloranta
Managing Director
Telefon: +47 22 07 51 00
Mobil: +47 917 28867


Kapasitetsetterspørsel, nye myndighetskrav og sjåførmangel driver kostnadene opp på transporter i Europa og USA

Stadig strengere krav til tungtransport-sjåfører, samt økonomisk vekst i Polen og andre Øst-Europeiske land medfører at vi stadig gjør avtaler med nye sterke samarbeidspartnere samtidig som vi kontinuerlig fornyer og utvider trailerflåten.

Den stadig økende mangelen på sjåfører, etter sigende over 300.000 i Europa og over 50.000 i USA, skyldes i hovedsak strengere regler som gjør at sjåførene sitter igjen med en lavere inntekt. Vi ser også en oppgang i økonomien i flere land som gjør det lettere å få bedre betalt arbeid nærmere hjemmet.

Dessuten innfører myndighetene i Danmark nå nye parkeringsbestemmelser, hvor kostnader påløper både ved å parkere på plasser som blir godkjent for helgehvil, og som ofte fører til store omveier av forskjellige lengde for å komme til og fra disse stedene. Inntil det blir en bedre strukturert løsning på dette i Danmark, vil kunder som har last til og fra Danmark, eller i naturlig transitt gjennom Danmark, få et frakttillegg på 3,4 %. I hovedsak vil transittgods gjelde kunder som har leveringer til og fra Sør-/Sørvest-landet.

Til tross for kapasitetspresset fra markedet er denne trenden positiv ved at bransjen generelt sikrer bedre kvalitet på de utførte oppdrag. FREJA Transport & Logistics har hatt fokus på kvalitet og sikkerhet på transportene våre i mange år og situasjonen i dag gjør dette arbeidet minst like viktig. Vi inngår stadig avtaler med nye sterke partnere samtidig som vi kontinuerlig fornyer og utvider trailerflåten som nå består av over 2200 megatrailere, termotrailere og ordinære 13,6 meter kapelltrailere. Vi overvåker denne utviklingen nøye, og leter stadig etter alternative fremføringsmetoder.

Derfor satser FREJA også på mer bruk av tog-løsninger som en alternativ transportmåte for å kunne avlaste veier i tillegg til å spare miljøet. Dessuten benytter vi oss av lengre fergestrekninger der sjåfører ikke blir med traileren, som igjen betyr at vi kan bruke lokale transportør-tjenester i begge ender av ferge strekningen. Vår kontinent-trafikk betjenes derfor i stor grad av nasjonale transportører i det landet traileren lastes og losses. I Norge leverer vi kontinenttransportene i stor grad med norske biler – enten trailerne kommer inn med ferje eller tog.

For å sikre at våre partnere, og dermed vi, følger alle lover og regler, frastår vi totalt å kjøre kabotasje i Norge. Nå er jo ikke kabotasje nødvendigvis ulovlig, men siden det er et komplisert regelverk med gråsoner, har vi valgt å ikke kjøre kabotasje i Norge de senere år. Alle våre trailere som trafikkerer norske veier har selvsagt også godkjente helårsdekk. Våre kunder skal føle stor trygghet for at deres varer transporteres trygt, effektivt og lovlig.

I Tyskland innfører myndighetene pr. 1. juli veiskatt på ytterligere 40.000 km Bundestrasse. Dette medfører en kraftig økning i våre kostnader og en justering av satsene også på FREJAs MAUT-tillegg er nødvendig. De nye satsene finner du tilgjengelig på vår hjemmeside fra 1. juli.


Fleksibilitet og investeringsvilje sikrer god kvalitet for FREJAs lagringskunder

Stadig flere bedrifter ser verdien i å sikre logistikken gjennom en profesjonell partner. FREJA, med sin fleksibilitet og evne til å snu seg rundt for å finne den aller beste løsningen, har det siste året inngått avtaler med en rekke av disse bedriftene. FREJA har derfor utvidet lagringskapasiteten og omstrukturert ressursene og har nå to separate logistikksentre nord for Oslo hvor spesialistkompetansen er fordelt ut fra behovene til kundene ved de forskjellige logistikksentrene.

Det siste året har FREJA inngått avtaler med flere kunder av forskjellig størrelse både innenfor pharma, næringsmidler og normal 3. parts logistikk. I tillegg har vi nylig etablert et helt unikt kundeforhold til en av våre kunder hvor vi utfører en del av kundens produktbearbeiding i vårt lager. FREJA har installert en flere tonn stor papirskjæremaskin for å kunne foreta spesialleveranser med kort leveringstid til denne kundens kunder.

To av Norges største bedrifter innen legemidler og helseprodukter er på vei inn i hyllene på pharmalageret ved logistikksenteret på Fjeldbo – hvor stadig større deler av lageret er forbeholdt kunder innen legemidler og helse. På Fjeldbo har FREJA også etablert et GMP-godkjent rom (Good Manufacturing Practise), hvor det blant annet foretas ompakking av legemidler for kundene.

Ved det nye lageret på Skedsmokorset har vi nå fokus på kunder innen næringsmidler. Våre spesialister innen lagring av næringsmidler er en naturlig del av teamet her. Normal 3. parts logistikk med stadig flere tilleggstjenester har vi i tillegg ved alle våre logistikksentre i Norge også ved lagrene nord for Oslo.

For å kunne yte den aller beste servicen for våre kunder har FREJA stort fokus på utvikling, trivsel og motiverende arbeidsdager for alle ansatte. Dette gjenspeiler seg i FREJAs personlige leveranser til kundene og et område vi har satt høyt i forbindelse med sammensetning av ressursene ved logistikksentrene våre.

Kvalitet er kontinuerlig sentralt for at våre kunders kunder forblir fornøyde.


GDPR trer i kraft i sommer

For oss i FREJA Transport & Logistics er det viktig at du kjenner deg trygg på hvordan vi håndterer dine personopplysninger og at vi har rutiner og systemer for å sikre at disse opplysningene blir håndtert korrekt.

Når GDPR trer i kraft i sommer skal du være sikker på at alle opplysninger om deg og din person oppbevares trygt i vår database.

Vi kommer til å fortsette å sende ut våre nyhetsbrev og annen viktig informasjon. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevene. Dersom du melder deg av nyhetsbrevene kan du fortsatt finne både nyhetsbrevene og annen viktig informasjon inne på nyheter på våre hjemmesider.

Ta kontakt dersom du ønsker ytterligere informasjon om GDPR eller om våre nyhetsbrev.

Kjell-Arne Eloranta
Managing Director
Telefon: +47 22 07 51 00
Mobil: +47 917 28867

Mona Følstad
HR Director
Telefon: +47 22 07 51 38
Mobil: +47 97 67 95 76

Siste nytt