FREJA nyhetsbrev desember – 2019


Kjære kunde og samarbeidspartner

FREJA har nå lagt bak seg et år med mange hyggelige utfordringer. Sammen med dere; kunder og samarbeidspartnere, er mål nådd, og nye mål for utvikling og verdiskapning er satt.

Vår utvidede satsning i fjor med Ålesund som base på Nord-Vestlandet, og med den bevisste holdning om at forretninger skapes, utvikles og vedlikeholdes best lokalt, bekreftes også hos våre regionavdelinger på Vest- og Sørlandet.

Vi har nå blitt 170 kollegaer på samme lag i FREJA. Våre traineer får den beste teoretiske utdanning gjennom utdanningsløpet til NHO Logistikk og Transport i kombinasjon med en praktisk hverdag blant dedikerte kollegaer. At vi dessuten også klarer å rekruttere faglig dyktige medarbeidere, viser at retningen er god.

Speditør 2.0-satsningen i 2017, hvor målet i 2020 var en større markedsandel, har gitt raske resultater, og vi forventer kun i 2019 en vekst på 30%. I 2020 forventer vi at markedet ønsker ytterligere større tilbud av miljøvennlige løsninger. I FREJA har vi stort fokus på biler med siste generasjon EURO 6 motorer i kombinasjon med intermodale transportløsninger som båt- og togtransporter. Satsningen på Italia har allerede generert at vi flytter mer enn 20 trailer lass ukentlig fra veitransport gjennom hele Europa til kombinert tog- og båt- transport. Les mer om dette i egen artikkel. Dessuten vil Transcargo, vårt søsterselskap i Polen, som skifter navn til FREJA i 2020, styrke vår trafikk i Øst-Europa, også her med kombinerte løsninger. FREJA disponerer forøvrig 2600 egne trailere, alle GPS-overvåket.

På 3PL-siden har vi oppfylt de svært strenge kravene fra Statens Legemiddelverk som gjelder for bearbeiding av medisin-forpakninger. Kravene bygger bl.a. på Serialiseringsdirektivet og oppfyllelse av strenge formalia av og fra våre egne farmasøyter. Vi kan nå kan tilby 36000 pallplasser, hvorav ca. halvparten er godkjent for legemidler. Kvaliteten er i tråd med strenge internasjonale krav. I 2020 ser vi at trenden med å outsource lagertjenester forsterkes. I FREJA utvider vi lagerkapasiteten. Vi er allerede i gang med å investere tungt videre i WMS-systemene for å optimalisere driften for å sikre den kvalitet som vi vet markedet krever og ønsker.

Betingelser er viktig i alle kontraktsforhold, og det finnes mange standarder innenfor handel. I vår bransje er det NSAB2015 som regjerer, og hos vareeierne er det vanlig å benytte seg av de standardiserte Incoterms. I 2020 kommer det justeringer, og under kan dere lese litt om hovedlinjene der.

Vi ser frem til nok et spennende år med det beste laget vi noensinne har hatt og håper at dere merker det i hverdagen, hvis ikke, lytter vi gjerne!

Tusen takk for godt samarbeide i året som har gått , og som vi gleder oss til å videreutvikle også i 2020.

Riktig god jul og et godt nytt år ønskes fra alle oss i FREJA.

 

Vennlig hilsen

Kjell-Arne Eloranta

Managing Director Norway
+47 917 28867
+47 22 07 51 00
kae@freja.com

Incoterms® 2020 – Hva betyr det for deg?

Siden 1936 har det internasjonale handelskammer – ICC – utgitt og løpende oppdatert de internasjonalt velkjente og anerkjente handelsklausuler: Incoterms.

Siste oppdatering, og den 8. utgaven i ICC sin regi, er Incoterms® 2020, som tas i bruk 1. januar 2020.

I forhold til Incoterms® 2010 er den eneste endringen av selve klausulene, at DAT (Delivered At Terminal) er erstattet av DPU (Delivered at Place Unloaded). Formålet med DPU er det samme, som det var med DAT, nemlig at selger skal kunne påta seg både transportrisiko og omkostning helt fram til og med at det solgte godset er losset på et nærmere avtalt sted.

En rekke eksisterende klausuler har fått innholdsmessige justeringer. De viktigste av disse er:

 • CIP; her er minimumskravet til den vareforsikringsdekning, som selger er pliktig til å ta ut til dekning av kjøpers transportrisiko, endret fra å være Institute Cargo Clauses C (ICC C) til å skulle være ICC A. I forsikringstermer tilsvarer ICC A og ICC C hhv. utvidede vareforsikringsvilkår kontra begrensede vareforsikringsvilkår
 • FCA; ny mulighet rundt bruk av Bill of Lading (BL) ved sjøtransport
 • FCA, DAP, DPU og DDP; her er det tydeliggjort, at disse klausuler også kan anvendes i forbindelse med levering med selgers eget transportmiddel.
 • Det er fremdeles slik at ved CIF holder det med ICC C forsikring, men ved CIP skal det være en «all risk» forsikring, det betyr ICC A forsikring. Det er en klar forbedring.

Den største nyheten i Incoterms® 2020 er imidlertid at hele beskrivelsen i de enkelte klausuler har gjennomgått en meget omfattende omstrukturering og omformulering, og de fremstår nå i en moderne og mye mer lettfattelig form.

Incoterms® 2020 regulerer følgende forhold mellom selger og kjøper:

 • Generelle forpliktelser
 • Levering
 • Risikoens overgang
 • Transport
 • Forsikring
 • Leverings- og transportdokumenter
 • Eksport- og importtillatelse
 • Kontroll, emballasje og merkning
 • Fordeling av omkostninger

Utover selve transportdelen, kan vi som speditører bistå selger og kjøper med å oppfylle en lang rekke av de øvrige forpliktelser, som følger Incoterms® 2020. Det kan blant annet være tollklarering, dokumenthåndtering og tegning av vareforsikring på ICC A vilkår.

Illustrasjonen viser fordelingen mellom selger og kjøper av transportrelevante elementer i Incoterms.

Når det gjelder forsikring, så er det forsikringsplikt ved bruk av CIP. FREJA anbefaler imidlertid at det også tegnes vareforsikring ved bruk av andre klausuler.

Last ned som pdf

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt Incoterms® 2020.

Geir Kluge Heiermo

Director Sales & Marketing Norway
+47 900 98200
+47 22 07 50 38
gkh@freja.com

Leif Haug

Operational Manager Europe Norway
+47 974 03900
+47 22 07 50 25
lhu@freja.com

Jan Håvard Hatteland

Region Director South-West Norway
+47 915 47477
+47 52 91 23 03
jhh@freja.com

Jan Bjørndal

Region Director South Norway
+47 918 58034
+47 38 90 94 04
jbd@freja.com

Stein Arve Waagan

Region Director North-West Norway
+47 908 46 634
+47 22 07 50 00
saw@freja.com

Lars Bemer

Team Manager Customs Clearance & Nordics Norway
+47 928 31 233
+47 22 07 50 30
lbe@freja.com

Christian Lund

Manager Air Freight Oslo Norway
+47 922 80365
+47 22 07 50 58
air.osl.no@freja.com

Iselin Strandskog

Area Sales & Logistics West Norway
+47 93 24 50 98
+47 55 21 41 04
ist@freja.com

På skinner til og fra Italia

FREJA har etablert et samarbeid med Color Line Cargo om faste ukentlige avganger med Color Lines nyeste skip, Color Carrier, og tog mellom Kiel i Tyskland og Verona i Italia. Dette i tillegg til allerede eksisterende løsninger med skipene Color Magic og Color Fantasy.

FREJA sikret seg i oktober, en stor andel av de 30 vognene som for øyeblikket er kapasiteten på toget som går mellom Kiel og Verona. Etter noen måneder ser vi nå at satsningen på allerede har generert at vi flytter mer enn 20 trailer lass ukentlig fra veitransport gjennom hele Europa til kombinert tog- og båt- transport.

– Det blir stadig viktigere for både oss og våre kunder å velge miljøvennlige løsninger. Kravene som stilles mot oss, som transport partner, er å levere tjenester som reduserer CO2-avtrykket til hver enkelt sending. Vi investerer derfor betydelige ressurser i utvikling av miljøvennlige transportløsninger, sier Kjell-Arne Eloranta, Managing Director i FREJA Transport & Logistics AS.

FREJA har i en årrekke benyttet Color Lines skip mellom Kiel og Oslo for å sikre en så god kvalitet som mulig for våre kunder ved f.eks. henting og levering i Norge med norske sjåfører. FREJA er allerede Color Line’s største kunde og satser fremover på ytterligere utvikling av miljøvennlige intermodale løsninger. Denne nye skip- og togløsningen reduserer CO2-utslippene med hele 50%.

En løsning med mange fordeler

I tillegg til miljøaspektet vil ikke sjåførmangelen i Europa påvirke dine frakter. Våre faste dyktige partnere i Norge og Italia trekker godset til og fra ankomst-/avgangsterminal. Vi kan laste flere kg pr trailer; på tog kan vi laste 29 tonn pr trailer mens på vei må vi forholde oss til 24,5 tonn pr trailer som er maksgrensen i store deler av Europa. I tillegg er det strenge regler for søndagskjøring samt andre reguleringer for når tungtransport kan være på veien.

Estimerte avgangs- og ankomsttider:

Avgang Verona Ankomst Oslo Avgang Oslo Ankomst Verona
Torsdag kl 22:00 Søndag kl 16:00 Fredag kl 16:00 Tirsdag kl 06:00

Togene tar selvsagt både thermo, ADR (RID) og standard gods.

Ta kontakt med oss for å finne en løsning for ditt gods til og fra Italia:

Geir Kluge Heiermo

Director Sales & Marketing Norway
+47 900 98200
+47 22 07 50 38
gkh@freja.com

Leif Haug

Operational Manager Europe Norway
+47 974 03900
+47 22 07 50 25
lhu@freja.com

Jan Håvard Hatteland

Region Director South-West Norway
+47 915 47477
+47 52 91 23 03
jhh@freja.com

Jan Bjørndal

Region Director South Norway
+47 918 58034
+47 38 90 94 04
jbd@freja.com

Stein Arve Waagan

Region Director North-West Norway
+47 908 46 634
+47 22 07 50 00
saw@freja.com

Siste nytt