FREJA Nyhetsbrev – December 2018


Kjære kunde og forretningspartner

Julen og nok et nytt år er rett rundt hjørnet, og er det gledelig å konstatere at også 2018 har vært et år med sterk utvikling for FREJA. Gjennom flere ansatte, utvikling av våre tjenester og medarbeidere i tillegg til utvidelse av eksisterende lokasjoner og nyetableringer, viser vi at vi forsøker å lytte til våre kunder og tilpasser vår satsning der behovet er størst.

FREJA har i høst gjennomført en kundeundersøkelse og resultatene av denne bekrefter det vi til daglig kjenner; at kundene våre stadig blir mer fornøyde, og at hele vår tjenesteportefølje, herunder fly, sjø, tog og bil, i tillegg til våre utvidede lagrings og fortollingstjenester i større grad benyttes. Noen av kundene har også kommet med innspill om potensielle forbedringsområder, og disse blir fulgt opp systematisk. Vi jobber for å være den proffe samarbeidspartneren og for å gjøre kundens hverdag enklere. Derfor er vi veldig takknemlige for den jobben våre kunder har gjort for å gi oss de viktige tilbakemeldingene som gir oss muligheten til stadig forbedring; tusen takk!

Hos oss i FREJA, er det viktigst at kundene trives, og det gjør de. Nå kommer en av våre tidligere storkunder tilbake til FREJA. Dette gir oss muligheten til ytterligere utvikling av trafikker i viktige handelsområder i Europa, noe mange av våre eksisterende kunder vil få glede av. I 2018 har vi utvidet med ny regionavdeling i Ålesund, fordi mange av våre kunder ønsker lokale kontakter. Vi vokser med våre kunder og har utvidet vår lagringskapasitet med 8000 kvm på en ny lokasjon, Berger nord for Oslo. Med oppkjøpet av Transcargo fikk vi i tillegg en utvidelse til Polen med 4 lokasjoner og 100 ansatte, som blant annet vil styrke våre posisjon også i Øst-Europa sammen med våre 2600 trailere. FREJA i Kina har også i år utvidet med enda flere medarbeidere og har blitt en viktig ressurs for å sikre våre kunder lokal støtte i Kina.

Sammen med NHO Logistikk og Transport (NHO LT) har vi i FREJA gjennomført kompetanseutviklingsprogrammet Speditør 2.0 med stor suksess. NHO LT har nå implementert programmet som en del av sin utviklingsportefølje. I tillegg har de gjort endringer i den 40 år gamle «Speditørskolen» med navneendring til «Speditørskolen 2.0» og økt fokus på det vi i FREJA kaller kundeempati. FREJA skal for 2019 ta inn 4 traineer som vil å følge det nye programmet.

FREJA har også bidratt til å gjøre trainee-ordningen mer attraktiv. I den forbindelse hadde vi i desember besøk av Arbeids- og sosialminister, Anniken Hauglie, NHO LT’s administrerende direktør, Are Kjensli samt NAV’s Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i forbindelse med signeringen av ny nasjonal traineeavtale mellom NAV og NHO LT. Den nye avtalen skal sikre økt rekruttering av fagutdannet personell til transport-, logistikk- og spedisjonsbransjen.

Tusen takk til alle dere kunder og samarbeidspartnere som gjorde 2018 til nok et godt år med innovasjon for oss i FREJA. Alt ligger til rette for et nytt fremgangsrikt år og vi ser fram til den videre utvikling for felles suksess også i 2019.

GOD JUL OG GODT NYTTÅR!

Med vennlig hilsen

FREJA Transport & Logistics AS
Kjell-Arne Eloranta

Kjell-Arne Eloranta
Managing Director
Telefon: +47 22 07 51 00
Mobil: +47 917 28867

Siste nytt