FREJA er godt forberedt på BREXIT


Sist oppdatert 15. januar 2021

Etter 23. desember har Storbritannia fått en avtale med EU.

For Norge sin del har det ingen vesentlig legal betydning da vi har en midlertidig broavtale og vil i løpet av 2021 sannsynligvis byttet ut broavtalen med en ny avtale med Storbritannia.

Norge og Storbritannia her en midlertidig avtale som gjør at tollsatser stort sett viderføres. Avtalen vil gjelde inntil vi får en frihandelsavtale. En frihandelsavtale er noe mindre omfattende enn en EØS avtale, men den sikrer at handel kan skje på en god måte.

Avtalen vi nå har innebærer:
1. Alle etablerte tollpreferanser, inkludert nulltoll for industrivarer, videreføres.
2. Tollfrie kvoter for handel med sjømat og landbruksprodukter videreføres der handel har funnet sted.
3. Opprinnelsesregler i EØS-avtalen videreføres.
4. For øvrige områder vil handel foregå på WTO-vilkår. Det gjelder blant annet for handelen med tjenester og investeringer.

Forhåndsvarsling

Det er nå innført krav om forhåndsvarling til Tollvesenet. Fra 1.1.2021 er det viktig at handelsdokumentene som medfølger gods som skal ut fra Storbritannia har klare og tydelige varebeskrivelser samt at korrekt tariffering (HS koder) påført. Det er også særs viktig at handelsdokumenene er tilgjengelig i god tid før godset skal sendes ut fra Storbritannia. Det blir satt krav til at godset må forhådnsvarsles til rederiet tidligere og mer spesifikt. Vær nøye med å opplyse om dette til leverandører så man unngår at gods blir stående på grunn av mangelfull dokumentasjon. Våre agenter i Storbritannia har lang fortollingserfaring.

Vareflyten

De to største problemstillingene det meldes om som kan påvirke den fysiske flyten av varer ut fra Storbritannia er en generell overbelastning op tollsystenebes IT løsninger og kø i havneområdene.

Heldigvis har våre erfaringer så langt vist at dette ikke har skapt problemer, våre avganger har gått som normalt uten forsinkelser. Vi vil likevel ikke love tidsgaranterte transporter den første tiden fremover da det fortsatt er risiko for kødannelse og lang ekspedisjonstid i tollen, men vi forventer at vareflyten i hovedsak vil gå som normalt.

Grensekontrollpliktige varer

Mange produkter, i hovedsak animalske, har nå krav til grensekontroll. De skal meldes i TRACES NT og følges av helsesertifikat. Grensekontrollregimet er gebyrbelagt og sendinger underlagt grensekontroll kan ikke tas inn over våre ordinære transportveier, men må sendes via godkjente grensekontrollstasjoner som per i dag kun er Oslo, Fredrikstad, Larvik, Ålesund og Oslo Lufthavn som er relevante. Bl.a. Brevik, Stavanger og Bergen har ikke mulighet til å ta imot denne type varer og informasjonen vi har mottatt fra Mattilsynet tilsier at denne type varer vil bli destruert om ikke de kommer over godkjent grenseovergang og er korrekt forhåndsmeldt. Er det usikkherhet rund dine varer er det meget viktig at dette avklares før de sendes.

Fortolling av varer

  • For varer med 3. lands opprinnelse (GSP/REX varer) vil sendinger som går via Storbritannia ikke kunne få erstatningsopprinnelseserklæring i Storbritannia.
  • Vi har en midlertidig broavtale om opprinnelsesreglene, men frihandelsavtalen mellom EU og Storbritannia har noe avvikende opprinnelsesregler. Det innebærer at det under broavtalen ikke vil være mulig å få preferansetoll på produkter ved å bruke opprinnelsesmaterialer (Kumulasjon) fra EU. Norge og Storbritannia har derimot en avtale som tillater kumulasjon mellom Norge og Storbritannia.
  • Varsendering som starter i EU og som tidligere har gått via Storbritannia til Norge, må nå transporteres direkte fra EU til Norge for at man ikke skal tape EU-opprinnelse. Man kan altså ikke splitte sendinger i Storbritannia lenger.

Importerer du restirksjonsbelagte varer, tollbelagte varer som f.eks. næringsmidler, medisiner eller klær bør du undersøke hva som gjør seg gjeldende for din bedrift. Tilsvarende om du eksporterer varer til UK.

Kort oppsumert er det fortsatt mye nytt, så sørg for å holde deg oppdatert. Kontakt oss gjerne for en prat rundt din konkrete problemstilling.

Se også:

Regjeringen.no: Hva skjer 1. januar 2021?

Samleside med oppdateringer på Toll.no

Publikasjonen; The boarder with the European Union

Tom Rune Nilsen

Attorney at Law Norway
+47 916 44 006
trn@freja.com

Lars Bemer

Manager Customs Clearance, IT & QMS Norway
+47 928 31 233
+47 22 07 50 30
lbe@freja.com

Siste nytt