FREJA bidrar aktivt i vaksinasjonskappløpet


Read in English

FREJA er en ledende tredjeparts logistikkleverandør med en sterk og lang tradisjon for å bistå farmasøytiske selskaper med GDP og GMP -lagertjenester, -transporter, fortolling og optimalisering av tjenester gjennom hele logistikkkjeden. Vi sørger for å finne beste praksis og sikrer verdiskapning og høy kvalitet i samarbeid med kunden.

I dagens krevende situasjon er vårt bidrag til at vaksinene leveres i kampen mot Covid-19, noe av det aller viktigste for mange. På vårt logistkksenter, som er godkjent av Statens Legemiddelverk, håndterer FREJA et viktig tilleggsprodukt til vaksinene. Våre egne fagfolk bidrar med blant annet med pakking av kit og in-prosess kontroll i vår GMP-godkjente pakkeavdeling før vi sørger for sikker distribusjon til riktig mottakersted. Prosessene kvalitetssikres av våre egne farmasøyter.

Våre dedikerte medarbeidere kontrollerer og pakker viktige tilleggsprodukter til Covid-19-vaksinene
Våre dedikerte medarbeidere kontrollerer og pakker viktige tilleggsprodukter til Covid-19-vaksinene

«Vi er stolte over å kunne bidra med vår kunnskap og kapasitet, men det viktigste for oss er å sørge for kvalitet i alle ledd. FREJA inspiserer, pakker og tilleggsmerker etter kundens ønsker og behov.» – sier Joar Bjørndal, Head of Logistics i FREJA.

Ta kontakt med oss for mer info om våre tjenester innen Pharma & Healthcare Logistics.

Joar Bjørndal

Head of Logistics Norway
+47 476 57259
+47 63 86 84 64
job@freja.com

Geir Kluge Heiermo

Director Sales & Marketing Norway
+47 900 98200
+47 22 07 50 38
gkh@freja.com

Edina Mujic

Operational Manager Pharma Warehouse Norway
+47 995 13 405
+47 63 86 84 69
emu@freja.com

Tove Skjennum Johnsen

Area Sales Manager Pharma & Logistics Solutions Norway
+47 902 97 440
+47 22 07 50 59
tso@freja.com

Siste nytt