Oppdatert informasjon i forbindelse med uværet


Kjære kunde

Det ekstreme uværet som har herjet over Norge, skaper fortsatt enkelte utfordringer for både tog, linjebiler og distribusjon. Vi følger situasjonen fortsatt tett og holder dere orientert.

  • All tungtrafikk til Trøndelag (bil og tog) går via Røros. Forsinkelser må forventes.
  • Trafikken til og fra Vestlandet er nå i gang igjen.
  • Levering av gods til Hallingdal må forventes en del forsinkelser godt ut i uke 34.

Vi beklager ulempene dette medfører!

Leif Haug

European Transport Solutions Director Norway
+47 974 03900
+47 22 07 50 25
lhu@freja.com

Siste nytt