Hvorfor velge FREJA som din Husspeditør

Ved å velge FREJA som Husspeditør får du en dyktig samarbeidspartner som gir deg en komplett oversikt over dine tolldeklarasjoner, korrekt tollbehandling, rett avgiftsberegning, rådgivning, samt ett enkelt kontaktledd med høy kompetanse.

Ved å signere vår Husspeditørerklæring vil deres tolldeklarasjoner kunne overføres til FREJA uavhengig av transportør. Du vil da få samlet alle inngående tollekspederinger på ett sted.

 • Korrekt tollbehandling
  Våre kompetente medarbeidere vil alltid gjøre sitt beste for at din tollbehandling blir korrekt. Som Husspeditørkunde vil vi sette oss inn i ditt varesortiment for å sikre rett tariffering, samt holde orden på dine tillatelser og tollreduksjoner.
 • MVA og avgiftsutregning
  Etter at det fra 01.01.2017 ble innført nytt regelverk for innrapportering av importmoms har FREJA laget og tilpasset rapporter som gir riktig underlag for rapportering. Med våre tolldeklarasjoner vedlegges mva-utregning fordelt på de ulike mva-satsene.  Hver måned vil du motta en rapport over foregående måneds tolldeklarasjoner, inneholdende avgiftsspesifikasjon og utregnet importmoms.  Som Husspeditørkunde vil alle deklarasjoner kunne samles hos FREJA, og grunnlaget fra rapporten kan føres direkte inn i Skattemeldingen etter kontroll mot Deklarasjonsoversikten i Altinn. Som din Husspeditør kan vi avstemme deklarasjonsoversikten mot våre tall for å sikre rett rapportering.
 • Matvarer, frukt og grønt
  FREJA har bred kompetanse på tollklarering  av matvarer, samt spesialkompetanse på deklarering av frukt og grønt.  Vi vil sammen med deg sikre rett tariffering, rådgi eller bistå med søknad for tollreduksjon til Landbruksdirektoratet og kan forestå innmelding til Mattilsynet.
 • Planter og blomster
  Vårt team har inngående kjennskap til planter og blomster og opprettholder god kompetanse gjennom samarbeid med bl.a. Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Mattilsynet.
 • Healthcare og Pharma
  Som profesjonell leverandør av transport-, 3pl og lagringstjenester av medisiner og medisinsk utstyr, har FREJAs spesialteam opplæring i henhold til GDP-kravene og har de nødvendige tillatelser for håndtering.  Våre fortollere har bred erfaring med legemidler, og besørger korrekt tollbehandling av dette.
 • Elektronisk Omberegning
  FREJA er registrert og godkjent for Elektronisk Omberegning.  Ved feil, mangler eller endringer av din tolldeklarasjon søkes oppretting elektronisk. Dette gir meget rask behandling, og eventuelle avgifter refunderes i rett tid. Omberegning kan gjøres uavhengig av hvilken speditør som har gjort den opprinnelige deklarasjonen.
 • Rådgivning
  FREJAs kompetente fortollingsmedarbeidere har bred generell kompetanse, og med spesialkompetanse innen ulike produkter og varegrupper. FREJA har et tett og godt samarbeide med Tolldirektoratet, Skatteetaten, Mattilsynet og Landbruksdirektoratet. Vi bistår med nødvendig rådgivning for at ditt firma skal få rett tollbehandling og ikke betaler mer i avgifter enn nødvendig.
 • Digitoll
  FREJA er engasjert i Tolletatens ressursgruppe for Digitoll og er forberedt på de endringene som kommer 1. april 2025. Vi bistår med de endringene du som importør trenger å gjøre for å tilrettelegge for en ny hverdag.

Kontakt oss for informasjon om våre tjenester.

Lars Bemer

Manager Customs Clearance, IT & QMS Norway
+47 928 31 233
+47 22 07 50 30
lbe@freja.com