Streiken er avverget etter enighet i meklingene – The transport strike has been called off


Read in English below

Kjære kunde og partner

Som tidligere informert ble det i går gjennomført mekling mellom NHO LT og LO/YS i forbindelse med årets sentrale lønnsoppgjør.

Partene har kommet til enighet i meklingene for Speditøroverenskomstene og for Havne- og terminaloverenskomsten, hvilket betyr at det ikke blir noen streik innen logistikk-, havne- og speditørområdet.

Vi ønsker alle en flott dag videre.

Les mer

Dear Customer and Partner,

As previously informed, mediation was carried out yesterday between NHO LT and LO/YS in connection with this year’s central salary settlement.

The parties have reached an agreement in the mediations for the Forwarders’ Agreements and for the Ports and Terminals Agreement, which means that there will be no strike in the logistics, port and forwarder areas.

We wish you a nice day.

Read more

Leif Haug

European Transport Solutions Director Norway
+47 974 03900
+47 22 07 50 25
lhu@freja.com

Henriette Rogne

Team Leader Continent Export Norway
+47 45 40 56 24
+47 22 07 50 32
hro@freja.com

Anne-Helene Troøien

Team Leader Continent Import Norway
+47 901 95 311
+47 22 07 50 24
aht@freja.com

Siste nytt