Oppdatering Corona-situasjonen


I Norge åpnes det forsiktig denne uken med oppstart av barnehagene samt at en del av de yrkeskesgruppene som var pålagt å holde stengt, nå kan åpne igjen.

Her i FREJA har vi gjennom hele perioden kunnet drifte mer eller mindre med full aktivitet, men med et strengt regime i forhold til smittevernstiltak. Vi holder de som har mulighet på hjemmekontor, mens de som er fysisk avhengig av å være tilstede ved avdelingene våre, er delt opp i mindre team og med pålagt avstand til hverandre. Våre medarbeidere har lagt om rutiner og tilpasset seg den nye hverdagen på en helt enestående måte. – Og med all møteviksomhet på Teams eller Skype har vi som så mange andre også erfart at vår digitale verden har utviklet seg i positiv retning. Stengte grenseoverganger, stengte dører hos avsendere og mottakere samt sterkt reduserte ferjemuligheter, skaper utfordringer blant annet i forhold til disponering av ressursene våre, men med god planlegging og godt samarbeid, finner vi løsninger.

Våre ekstraordinære valuta- og oljetillegg blir fortsatt justert daglig. Vårt ekstraordinære disponeringstillegg er fortsatt gjeldende og blir evaluert ukentlig. Link til gjeldende satser HER

Vi minner om at dere som leverer samfunnskritiske produkter, melder fra til oss dersom deres selskap transporter slike produkter med FREJA. Send en kort email til samfunnskritiske.produkter@freja.com, med deres selskapsnavn, foretaksnummer og kort generell varebeskrivelse, samt kontaktperson ved eventuelle spørsmål.

Ta kontakt dersom du har spørsmål. Link til våre kontaktpersoner HER

 

Siste nytt