Kapasitetsutfordringer forstyrrer leveringskjedene


Utfordringene er knyttet til påvirkninger som følge av krigen i Ukraina og Covid-19 i verden, spesielt Kina. Det er mangel på lastebilsjåfører, stål, togførere, bildeler, trailerdeler osv. Etterspørselen er enorm nå som de mest krevende Covid-19 restriksjonene er hevet. Dette påvirker fraktmarkedet til og fra Asia, som igjen påvirker fraktkapasiteten i Europa.

I Kina blir hele eller deler av byer fremdeles stengt på kort varsel når det konstateres smitteutbrudd. Dette medfører forstyrrelser hos produsenter, på lagre og havneterminaler, på skipsanløp, på containerkapasitet osv. I USA er proppen i LA fremdeles tyngende for godsgjennomstrømmingen. Dette binder både container- og skipskapasitet.

Produsenter og handelsbedrifter forsøker å forbedre leveringsevnen ved å finne alternative produksjonssteder og produkter i Europa. Krigen medfører mangel på arbeidskraft til både lastebiler og togførere, samt ofte vitale innsatskomponenter til produkter som ikke blir ferdigstilt grunnet krigssituasjonen. Nye og nesten ferdige lastebiler og biler stående i påvente av noen enkle deler som allikevel er avgjørende.

Konkret har det, for oss i FREJA, medført at våre kunder har økt aktivitetsnivået raskere enn vi har klart å imøtekomme kun med egenkontrollerte løsninger, og vi har saumfart markedet for tilleggskapasitet. Vi har nå endelig lykkes med å øke vår kapasitet på lager, på fergeplasser og personell. På trailersiden kommer det økninger nå i juni og til høsten og på lager har vi i allerede begynt suksessivt å overta over 8000 kvm på Sofiemyr ved Langhus syd for Oslo. I september vil vårt lagerareal i Norge være over 40.000 kvm.

Under disse omstendighetene har dessverre flere av våre kunder opplevd økt fremføringstid. Fenomenet er ikke unikt i dagens marked. De aller fleste sendingene blir likevel levert til vanlig tid, men hvis det er spesielt kritiske sendinger som behøver en ekstra oppfølging, tar vi gjerne tak i disse ved behov. Ta i så fall kontakt med oss!

Kjell-Arne Eloranta

Managing Director Norway
+47 917 28867
+47 22 07 51 00
kae@freja.com

Joar Bjørndal

Head of Logistics Norway
+47 476 57259
+47 63 86 84 64
job@freja.com

Siste nytt