Informasjon om pris- og avtaleendringer fra og med 01.12.22


Read in English

Det er en meget spesiell tid med unormalt store kostnadsøkninger slik som energikrisen i Europa, renteøkninger og høy inflasjon,  som kun er noen av årsakene. I Norge har bl.a. kostnadene for lastebiltransport økt med 17,1 % siste år ifølge SSB.

Det er fortsatt stor mangel på sjåfører i Norge og Europa og tilgangen til transportmateriell er uforutsigbar. FREJA fortsetter med mottiltak for å dempe kostnads- og kapasitetspresset. Sjø- og togfrakt benyttes i større grad for å avlaste bil- og sjåførbehov i Europa. Vi har også investert enda flere egeneide biler og 60 nye trailere som blir levert om få uker. Vår lagerkapasitet er dessuten utvidet med 8000 kvm.

Innsatsen for å dempe kostnadspresset i markedet og tilsikre bedre kapasitet,  medfører allikevel at vi ser oss nødt til å justere prisene med satsene nedenfor, samtidig som vårt kapasitetstillegg reduseres og kostnadskompensasjonen knyttet til EU’s mobilitetspakke tilpasses.

Våre priser justeres med følgende satser med virkning fra 01.12.2022:

Våre internasjonale bilprodukter + 7,5 %
Innlandsfrakt + 7,5 %
Spedisjonstjenester og lagerhandling + 7,5 %
Lagerleie + 7,5 %
Fly-/sjøfrakt reguleres i takt med markedet

Det kan også være nødvendig å foreta individuelle vurderinger.

Det henvises dessuten til våre til enhver tid gjeldende generelle betingelser som følger med våre avtaler. Disse kan også sendes på forespørsel.

Vennligst ta kontakt med din faste salgskontakt dersom du har spørsmål knyttet til dette.

Se våre kontaktpersoner

 

Geir Kluge Heiermo

Director Sales & Marketing Norway
+47 900 98200
+47 22 07 50 38
gkh@freja.com

Siste nytt