FREJA Transport & Logistics’ medarbeidere viser styrke på Speditørskolen


 

FREJA startet i 2017 et prosjekt med NHO Logistikk & Transport  som vi ga navnet Speditør 2.0. Målet med dette var å skape et program for å få fram det beste i hver medarbeider, bygge den beste kompetansen, med riktig arbeidsform og med riktige systemer og prosesser. Mye er endret og på plass hos oss allerede, men dette prosjektet vil vi holde gående i tiden framover da temaet er nærmest utømmelig.

Vi ser hvor bra dette er for vårt miljø og engasjement i FREJA. Et veldig godt bevis på at det vi gjør er riktig, er alle våre flinke medarbeidere som bidrar til et høyt faglig kvalitetsnivå. Vi videreutvikler FREJA sammen med våre medarbeidere noe som igjen skaper en god arbeidsplass med tilfredse medarbeidere.

Den 21. desember mottok Petter Slettedal Mood gullklokke for beste resultat på Speditørskolen 2022. Petter startet hos oss som vikar 01.09.2018 og fikk snart fast ansettelse. Petter har vist en god progresjon fra første stund. Etter eget ønske ville Petter gjennomføre speditørutdannelsen og avsluttet nylig med toppresultat på eksamen.

Speditør-programmet går over 4 samlinger, med fire intensive dager med aktiv læring per samling. Speditørskolen NHO Logistikk og Transport er et studie som tar sikte på å gi arbeidstakere allsidige teoretiske og praktiske kunnskaper innen spedisjon.

«Petter har vist sin evne innen vårt fag hvor hans resultater ender med Gullklokken og Diplomet for beste resultat, og vi er utrolig stolte av han» sier Kjell-Arne Eloranta, Managing Director i FREJA

Transport & Logistics AS. Han suppleres av Claus Haals som forteller, «Mood er et godt eksempel på en fremtidens kompetanseprofil».

Utdeling av gullklokken skjer ikke hvert år. Den tildeles kun de beste elevene, og krever oppnådd A på eksamen, samt at man viser full forståelse for faget som en komplett fagperson. Sist gang gullklokken ble utdelt var i 2019. FREJA har også tidligere hatt kandidater på spedisjonsskolen som har oppnådd gullklokke. «Våre interne faddere og mentorer sikrer gode rutiner under opplæringen og de skaper engasjement og glede i jobben. Vårt samarbeid om utvikling og kompetansehevingen av våre medarbeidere, er et resultat av NHO sitt engasjement i faget. Helt klart avgjørende for at vi får slike resultater» sier Mona Følstad, HR Director og prosjektansvarlig i Speditør 2.0-programmet i FREJA Transport & Logistics AS.

Beste trainee 2021

Den 6. januar 2022, mottok deltakerne på Speditørskolen 2020-21 sine eksamensresultater. Her ble Henrik Eide Nilsen beste trainee. Henrik startet hos oss som Trainee gjennom avtalen mellom NAV, NHO og vertsbedriftene. I dag jobber Henrik ved vårt kontor i Stavanger. Grunnet pandemien ble ikke Henrik behørig markert av NHO LT, så det er veldig passende med litt oppmerksomhet for Henrik nå. Beste trainee er en funksjon av vektede resultater over de 2 årene i Tollbehandling og Speditørskolens hjemme-caser og eksamen.

Vi takker Henrik og Petter så mye for deres innsats og brennende interesse for faget vårt.

Vi  gleder oss til mange fine år framover sammen med dere.

 

Siste nytt