Digitoll – Sørg for å være godt forberedt gjennom å etablere FREJA husspeditøravtale


Den nye tolloven fra 2023 har ikke rom for direktekjøringsordningen. Dette innebærer at vi fra 2025 skal tolldeklarere (fortolle) alle sendinger inn til Norge før grensepassering. I forkant av dette er det avgjørende å være godt forberedt, ha gode systemer og god kommunikasjon med leverandører. 

Deklarasjonsplikt og manifestasjonsplikt

Det er to elementer som vil få stor betydning når den digitale melde- og opplysningsplikten for alle transporttyper trer i kraft mars 2025; det første er deklarasjonsplikt som betyr at tolldeklarering skal foregå før grensepassering og det andre er manifestasjonsplikt med krav til manifestopplysninger med deklarasjonsdata, transportinformasjon og sjåføropplysninger senest to timer før ankomst på norsk grense.

Trygghet og kontroll gjennom FREJA husspeditørerklæring

FREJA stiller allerede godt forberedt og jobber med gode løsninger for at du som kunde skal få en problemfri grensepassering og korrekte deklarasjoner. Ved å velge FREJA som husspeditør får du en dyktig samarbeidspartner som gir deg en komplett oversikt over dine deklarasjoner, korrekt tollbehandling, rett avgiftsberegning, rådgivning, samt ett enkelt kontaktledd med høy kompetanse. Gjennom vår husspeditørerklæring vil deres tolldeklarasjoner kunne overføres til FREJA uavhengig av hvilken transportør din leverandør velger å bruke, og du får samlet alle inngående tollekspederinger på ett sted.

Ta kontakt med oss for en tollprat!

Lars Bemer

Manager Customs Clearance, IT & QMS Norway
+47 928 31 233
+47 22 07 50 30
lbe@freja.com

Tom Rune Nilsen

Attorney at Law Norway
+47 916 44 006
trn@freja.com

Geir Kluge Heiermo

Director Sales & Marketing Norway
+47 900 98200
+47 22 07 50 38
gkh@freja.com

Siste nytt