Ylileveä kuljetus Puolasta Turkkiin


FREJAn kuljettamien rikkipesureiden avulla laivojen pakokaasuista poistetaan rikkiä.

FREJAn kuljetuksilla ei aina ole määränpäänä tai lähtöpaikkana Suomi. Viime vuoden lopulla FREJAlla alkoi useita projektikuljetuksia sisältävä kokonaisuus, jossa kuljetetaan Puolasta pakokaasupesureita eli rikkipesureita (skrubber) laivatelakalle Turkkiin. Laivoihin asennettavien pesureiden avulla pakokaasuista poistetaan rikkiä.

– Näissä kuljetuksissa ei ole haasteena paino vaan pesureiden mitat, FREJAn projektijohtaja Tom Lunabba kuvailee.

Kaikkiaan pesureita (skrubbereita) kuljetetaan seitsemän, mitoiltaan 950 x 650 x 450 senttimetriä.

Pitkälle kesään jatkuvassa projektissa pesureita kuljetetaan maantiekuljetuksina ja merirahtina. Kaikkiaan pesureiden matka vie kolmisen viikkoa. Pesureita kuljetetaan Puolassa noin kaksi päivää maantiellä erikoiskuljetuksena Gdynian satamaan Puolaan, josta matka jatkuu telakalle Turkkiin.

EGCS (exhaust gas cleaning services) -markkinat ovat käyneet kuumina, kun varustamot ovat varustaneet laivojaan vastaamaan rikkidirektiivin vaatimuksia.

Taustalla merenkulun rikkidirektiivi

Useita kansainvälisiä kuljetuksia sisältävä kokonaisuus johtuu rikkidirektiivistä. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on sitoutunut rajoittamaan laivojen päästöjä. Vuoden alusta lähtien laivojen päästöt saavat sisältää korkeintaan 0,5 prosenttia rikkiä entisen 3,5 prosentin sijaan. IMOn mukaan uusi rajoitus vähentää laivojen rikkipäästöjä lähes 80 prosenttia.

Pesureiden (skrubbereiden) avulla rajataan rikkipäästöjä pesemällä pakokaasuista rikin pois. Suomi on Yhdysvaltojen, Ruotsin ja Norjan ohella suurimpia toimijoita skrubberimarkkinoilla.

Laivojen skrubbereiden lisäksi meriliikenteessä aletaan todennäköisesti hyödyntää erilaisia hybridipolttoaineita, joita kehitetään jatkuvasti.

Suomen tuonti- ja vientikuljetuksissa merirahdilla on suuri merkitys. Viennistä 90 prosenttia ja tuonnista 80 prosenttia kulkee jossakin vaiheessa merikuljetuksena.

Tom Lunabba

Project Director
Finland
+35840 500 8953
tom.lunabba@freja.fi

Uutiset