Toimintaympäristön muutokset vaativat ketterän kuljetuskumppanin


På svenska
In English (Business Class Magazine 7/2022)

FREJAn kaltainen ammattitaitoinen ja osaava kuljetuskumppani on ratkaisevassa roolissa kansainvälisissä kuljetuksissa.

Moderni ja innovatiivinen kalusto yhdistettynä koko Euroopan kattavaan partneriverkostoon tekee kuljettamisesta FREJAn tarjoamilla ratkaisuilla kustannustehokasta. Kokonaisvaltaisena kuljetus- ja huolintayhtiönä FREJAlta saa lento- ja merirahdin lisäksi myös vaativia erikoiskuljetuksia. 

 Juuri kun maailma alkoi toipua pandemian aiheuttamasta kriisistä, aiheutti Venäjän hyökkäys Ukrainaan uudenlaisia ongelmia maailman talouteen. Myös pula raaka-aineista ja Kiinan tiukat rajoitustoimet aiheuttavat edelleen haasteita globaaleihin kuljetusketjuihin sekä tuontiin ja vientiin.

Hyvä yhteistyö huolinta- ja kuljetusliikkeen kanssa on kansainvälisissä kuljetuksissa avainasemassa, kun toimintaolosuhteet muuttuvat jatkuvasti.

– Sumuisiin näkymiin on pitänyt tottua, mutta asiantunteva huolitsija pystyy huolellisella suunnittelulla ennakoimaan kansainvälisten kuljetusten kipukohtia ja huolehtii rahdin perille ilman viivästyksiä, FREJA Transport & Logistics Oy:n toimitusjohtaja Matti Urmas sanoo. 

Kokonaisvaltaiset kuljetusratkaisut

Matti Urmas
FREJA Transport & Logistics Oy:n toimitusjohtaja Matti Urmas lupaa, että frejalaiset ovat aina tavoitettavissa ja valmiina auttamaan kansainvälisissä kuljetusasioissa.

Viime vuoden keväästä lähtien FREJA on tarjonnut maantiekuljetusten, lento- ja merirahdin sekä vaativien projektikuljetusten lisäksi lämpötilasäädeltyjä maantiekuljetuksia, joita esimerkiksi elintarvikkeet ja kemikaalit vaativat.

– Tarjoamme kaikki kansainvälisten kuljetusten ratkaisut. Ei ole sellaista tavaraa tai konetta, jolle emme voisi tarjota kuljetusratkaisua, Urmas sanoo.

Oma kattava kalusto on auttanut paikkaamaan merikonttikuljetusten vaikeaa tilannetta, kun tavaravirtojen määrät ovat suunnanneet enemmän Keski-Eurooppaan.

Kuljetuskustannusten noustessa on tärkeää saada kuljetukset perille mahdollisimman vähillä kilometreillä ja tehokkailla kuljetusratkaisuilla.

– Tehokkaat kansainväliset kuljetukset ovat myös vastuullisuusnäkökulmasta meille tärkeä asia. Päästöjä emme voi välttää, mutta niiden määrään voimme vaikuttaa.

Osaava henkilökunta ratkaisee

–Ammattitaitoisten kuljettajien lisäksi tarvitaan operatiivista osaamista ja henkilökuntaa, joka suoriutuu tiukoista ja muuttuvista tilanteista hyvällä sykkeellä. Tärkein menestystekijämme on, että meillä on töissä alan parhaat ihmiset, Urmas sanoo.

Kattavat kuljetuspalvelut ovat myös yksi syy, miksi FREJAn liiketoiminnan positiivinen kehitys on jatkunut koko pandemian ajan. Kuljetuskustannusten nousu, kiihtyvä inflaatio ja talouden synkät pilvet eivät huolestuta Urmasta, sillä FREJA on selvinnyt monista toimintaympäristö myrskyistä ja taantumista osaavan henkilökuntansa ansiosta.

–Vahvuutenamme on osaava henkilökunta ja aidosti henkilökohtainen asiakaspalvelu. Asiakassuhteemme ovat pitkiä ja uusista asiakkaista tulee usein pysyviä.

 

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Tulevaisuuden Yritys / Kuljetus & Logistiikka -julkaisussa Kauppalehti Option välissä. Julkaisuun voit tutustua täällä, FREJAsta kertova artikkeli on sivulla 10.

 

Förändringar i verksamhetsmiljön kräver en smidig transportpartner

 En professionell och kompetent transportpartner som FREJA spelar en avgörande roll i internationella transporter.
En professionell och kompetent transportpartner som FREJA spelar en avgörande roll i internationella transporter.

Moderna och innovativa fordon i kombination med ett nätverk av samarbetspartner över hela Europa, möjliggör de kostnadseffektiva transportlösningar FREJA erbjuder. Som ett omfattande transport- och speditionsföretag erbjuder FREJA inte bara flyg- och sjöfrakt utan även mer krävande specialtransporter.

Precis då världen börjat återhämta sig från pandemikrisen, skapade den ryska invasionen av Ukraina nya utmaningar för världsekonomin. Även bristen på råvaror och Kinas stränga restriktioner orsakar fortsättningsvis utmaningar för de globala logistikflöden samt för importen och exporten i Finland.

Ett gott samarbete med speditions- och transportföretag är en nyckelfaktor i den internationella logistiken när verksamhetsomgivningen hela tiden förändras.

– Vi har varit tvungna att vänja oss vid suddiga framtidsutsikter, men med noggrann planering kan en sakkunnig speditör förutse de internationella transporternas smärtpunkter och se till att frakten kommer fram utan dröjsmål, säger Matti Urmas, verkställande direktör för FREJA Transport & Logistics Oy.

Övergripande transportlösningar

Matti Urmas
Matti Urmas, FREJA Transport & Logistics Oy, verkställande direktör

Från och med våren 2021 har FREJA erbjudit förutom vägtransporter, flyg- och sjöfrakt samt krävande projekttransporter, även temperaturreglerade vägtransporter, som till exempel livsmedel och kemikalier kräver.

– Vi erbjuder lösningar för alla internationella transporter. Det finns ingen vara eller maskin som vi inte kan erbjuda en transportlösning för”, säger Urmas. Vår egen omfattande fordonsutrustning har hjälpt oss lösa den svåra situationen för containertransporter, då varuflödena har flyttats alltmer mot Central-Europa.

Då logistikkostnaderna ökar, är det viktigt att transporterna når sin destination med så få kilometer som möjligt, det löser FREJA med effektiv fraktplanering.

– Effektiva internationella transporter är också en viktig fråga för oss ur ett ansvarsperspektiv. Vi kan inte totalt undvika utsläpp, men vi kan påverka mängden utsläpp.

Kompetent personal är avgörande

– Förutom yrkeskunniga chaufförer, behöver vi även en operativt kompetent personal, som kan hantera tuffa och föränderliga situationer. Vår främsta framgångsfaktor är att hos oss arbetar de bästa personerna i branschen, säger Urmas.

Omfattande transporttjänster är också en av orsakerna till att den positiva utvecklingen för FREJAs affärsverksamhet har fortsatt under hela pandemin. Urmas är inte bekymrad över de stigande transportkostnaderna, den accelererande inflationen och de dystra molnen i ekonomin, eftersom FREJA tack vare sin starka personal har överlevt många stormar och recessioner.

– Våra styrkor är kunnig personal och en genuint personlig kundservice. Våra kundrelationer är långa och nya kunder blir ofta bestående kunder.

Matti Urmas

Managing Director
Finland
+358400 244 044
+35820 7129 830
matti.urmas@freja.fi

Uutiset