Poikkeusajat vaativat osaamisen lisäksi reagointiherkkyyttä


Maailman ja talouden toipuminen covid-19-pandemiasta jäi kesken, kun uusi shokkiaalto muutti maailmanjärjestyksen Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuussa.

Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellista osaamista ja reagointiherkkyyttä. Palvelualttiit huolinta- ja kuljetusalan ammattilaisemme hoitavat lähetyksille parhaat mahdolliset reitit niiden määränpäähän alati muuttuvissa tilanteissa.

Kansainvälisten kuljetusten sujuvuus edellyttää verkostojen laajuuden lisäksi kykyä reagoida jopa ennakolta muuttuviin olosuhteisiin.

Kuten EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies toteaa, on Suomen kilpailukyyn kulmakivi toimiva infra. Seuraavalla hallituksella on suuri työ edessään, kun raastavan työvoimapulan lisäksi pitää hoitaa Suomen logistiikan perusedellytykset kuntoon.  Samalla varmistetaan ulkomaankauppamme toimivuus.

Me FREJAlla haluamme osaltamme olla mukana auttamassa suomalaisia yrityksiä menestymään ulkomaankaupassaan. Kuljetusten sujuvuudella on merkitystä niin tuonnissa kuin viennissäkin.

Kuten sloganimme kuuluu You have the cargo, we have the solution.

Matti Urmas

Managing Director
Finland
+358400 244 044
+35820 7129 830
matti.urmas@freja.fi

Uutiset