Matti Urmas jatkaa EK:n Yrittäjävaltuuskunnassa


Matti Urmas
FREJA Transport & Logistics oy:n toimitusjohtaja Matti Urmas.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on vaikuttamassa kattavasti kaikkiin kysymyksiin, joilla on merkitystä pk-sektorin työnantajien toimintaedellytyksiin. EK osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun EU-tasolla ja välittää elinkeinoelämän näkökulmia ja ratkaisuehdotuksia yhteiskunnalliseen keskusteluun ja politiikan päättäjille.

Yrittäjävaltuuskunnan jäseniksi on jälleen nimitetty 100 eri toimialoja edustavaa yrittäjää (nimilista EK:n sivuilla). Valtuuskunnan tehtävänä on varmistaa, että työnantajina toimivien yrittäjien ääni kuuluu EK:n vaikuttamistyössä.

FREJA Transport & Logistics oy:n toimitusjohtaja Matti Urmas jatkaa vuonna 2022 EK:n Yrittäjävaltuuskunnassa. Urmas on kuulunut Yrittäjävaltuuskuntaan vuodesta 2020.

– Huolinta- ja logistiikkayritysten toimintaedellytysten edistäminen on toimivan viennin ja tuonnin näkökulmasta tärkeä osa-alue, sillä toimivat kansainväliset kuljetukset ovat myös osa Suomen kilpailukykyä. Sijaintimme on syrjäinen ja tarvitsemme tehokkaat kuljetusratkaisut, Matti Urmas sanoo.

Suomen menestys hyvinvointiyhteiskuntana nojaa pk-yritysten menestymiseen ja mahdollisuuteen kansainvälistyä.

EK edustaa pk-yrityksiä teollisuudessa ja palvelusektorilla

EK:n vaikuttaa erityisesti työnantajina toimivien pk-yritysten puolesta. FREJA työllistää Suomessa yli 70 kuljetus- ja huolinta-alan ammattilaista. Liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa.

EK:n Yrittäjävaltuuskunnan tehtävä on seurata pk-yritysten toimintaedellytysten kehittymistä sekä tehdä ehdotuksia keskusliiton hallitukselle ja työvaliokunnalle. Yrittäjävaltuuskunta on neuvoa-antava elin, jonka jäsenten tehtävänä on edustaa omaa toimialaansa ja välittää sen näkemyksiä EK:n edunvalvonnan tueksi.

Edustajat valitaan vuosittain.

Työnantajajärjestö EK edustaa yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä. EK:lla on 15 300 jäsenyritystä, joista pk-yrityksiä on 96 prosenttia.

Jäsenliittoja EK:lla on 24 ja liitto edustaa sekä teollisuutta että palvelusektoria.

Matti Urmas

Managing Director
Finland
+358400 244 044
+35820 7129 830
matti.urmas@freja.fi

Uutiset